"lehdistötilaisuutta" English translation

FI

"lehdistötilaisuutta" in English

See the example sentences for the use of "lehdistötilaisuutta" in context.

Context sentences for "lehdistötilaisuutta" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishMitään lehdistötilaisuutta ei ole kuitenkaan järjestetty, ja siinä on tärkeä ero.
There was, though, no press conference, and that is an important distinction.
FinnishOli törkeää, ettemme antaneet tilintarkastustuomioistuimen järjestää lehdistötilaisuutta.
It was outrageous that we did not allow the Court to have a press conference.
FinnishArvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, sanoitte että mitään lehdistötilaisuutta ei järjestetty.
Madam President, Commissioner, you said that you had not held a press conference.
FinnishHyvä parlamentin jäsen, komission puheenjohtaja ja minä emme ole pitäneet lehdistötilaisuutta.
Sir, neither the President of the Commission nor I myself have held any press conference.
FinnishKomission jäsen Verheugen, lehdistötilaisuutta ei ole järjestetty, mutta lehdistö on jo saanut tekstinne.
Mr Verheugen, no press conference has been held but the press already has your text.
FinnishNäin ollen meidän olisi vältettävä myös sitä, että pidämme 25 eri lehdistötilaisuutta, joissa jokainen on sankari.
We should thus also avoid holding 25 different press conferences in which everyone is a hero.
FinnishKomission valmisteluasiakirja toimitettiin jäsenvaltioille ennen 23. helmikuuta pidettyä lehdistötilaisuutta.
Member States received the Commission’s working document before my press conference on 23 February.
FinnishHän ja hänen avustajansa olivat juuri aloittamassa lehdistötilaisuutta, jossa oli tarkoitus käydä läpi puheenvuorossanne kuvaamianne tapahtumia.
He and his staff were about to have a news conference to discuss the events which you described in your speech.
FinnishKomissio on järjestänyt aiheesta kolme lehdistötilaisuutta, ja vuonna 2006 perustetaan aihetta käsittelevä tiedotusvälineitä koskeva työryhmä.
The Commission has been organizing three press conferences and a media taskforce will be set up in 2006 to work on this.
FinnishOdotin Eurooppa-neuvoston tuloksia Liettuan Vilnassa ja seurasin Jean-Claude Junckerin lehdistötilaisuutta televisiossa puolenyön jälkeen torstaina.
I awaited the results of the European Council in Vilnius, Lithuania, and watched Mr Juncker's press conference on television after midnight on Thursday.
FinnishKomission jäsen Fischlerin ilmoituksen jälkeen komissio laatii asianmukaiset asiakirjat, jotka ovat saatavilla tänään iltapäivällä ennen lehdistötilaisuutta.
Following Commissioner Fischler' s announcement, the Commission will be making the appropriate documents available this afternoon before the press conference.

Other dictionary words

Finnish
  • lehdistötilaisuutta

In the English-Finnish dictionary you will find more translations.