"lehmää" English translation

FI

"lehmää" in English

See the example sentences for the use of "lehmää" in context.

Context sentences for "lehmää" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishMaanviljelijä pitää hehtaaria kohden viittä lehmää, ja hänen pohjavetensä nitraattipitoisuus on 30 milligrammaa.
A farmer keeps five cows per hectare and the nitrate content of his groundwater is 30 milligrammes.
FinnishOn syntynyt kaksi pyhää lehmää, auto ja lentokone.
This has created two holy cows: the car and the aircraft.
FinnishEn ole koskaan nähnyt lehmää etsimässä ojasta kalaa.
I have never seen a cow by a ditch, looking for fish.
FinnishVastaus on vihreä pelto, jolla 10 laihaa lehmää lypsää toisiaan.
(COMECON was the economic coordination organisation of the East European countries.)
FinnishLähes 7 000 lehmää on saanut tartunnan.
FinnishOlen nähnyt, että joillakin alueellani eläville karjankasvattajilla, joilla oli 2530 lehmää, on enää hyvin vähän tuloja.
I have seen how some of the farmers in the region where I live, who had 25 or 30 cows, have very little money left on which to live.
FinnishKutsukaamme lehmää lehmäksi ja todetkaamme, että Euroopan komission asenne tässä asiassa ei ollut vain huolimaton, se oli vastuuton ja rikollinen asenne.
Let us not mince our words: in this affair the Commission's attitude was more than negligent, it was an irresponsible and criminal attitude.
FinnishSillä ei ole omaa lehmää ojassa, ja mielestäni tämä koko keskustelu olisi käytävä Euroopan tasolla sisäpoliittisia sopivuussääntöjä noudattamatta.
It has nothing to gain and I believe that the whole of this debate should be carried out at European level, without following the conventions of domestic politics.
FinnishItse olen kotoisin Saksan osavaltiosta, jossa maatalousyritykset - keskimäärin 20 lehmää - ovat huomattavasti pienempiä kuin monilla muilla Euroopan unionin alueilla.
I myself come from a German Land where farms - with an average of 20 cattle - are much smaller than in many other regions of the European Union.
FinnishJuuri pienten maatilojen, joilla on 15-20 lehmää, on lakkautettava toimintansa.
It is the small farms with 15 to 20 cows whose owners are forced to give up and move to the cities, above all to Stockholm, Malmö and Göteborg.
FinnishKestää ehkä noin kaksi vuotta, ennen kuin valtiossa, joka on jogurtin kotimaa, Lactobacillus bulgaricumin kotimaa, ei ole enää yhtään ainoaa lehmää elossa EU:n vuoksi.
Perhaps it will be some two years before the country that is the homeland of the yoghurt, the homeland of Lactobacillus bulgaricum, remains without a single living cow thanks to the EU.
FinnishEi ole enää mitään hyötyä WTO:n neuvotteluista tai kauppaneuvotteluista, joita käydään palapelinä tyyliin "minä annan sinulle kolme lehmää ja sinä minulle kaksi kalaa korvaukseksi".
Neither WTO negotiations nor trade talks carried on a patchwork basis, along the lines of 'I give you three cows and you give me two fishes in exchange', are no use any more.

Other dictionary words

Finnish
  • lehmää

Moreover, bab.la provides the English-Portuguese dictionary for more translations.