"lehmän" English translation

FI

"lehmän" in English

See the example sentences for the use of "lehmän" in context.

Context sentences for "lehmän" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishMuistutan, että jopa Suomessa on paljastunut ensimmäinen "hullun lehmän" tapaus.
I would point out that even Finland now has its first case of mad cow disease.
FinnishMaidontuotannon kilpailukyky oli pääsyynä hullun lehmän taudin syntyyn...
It was the principle of competitiveness in the milk sector which led us to BSE...
FinnishHävittämistoimiin olisi pitänyt ryhtyä myös hullun lehmän taudin osalta jo heti alussa.
Similar action to eradicate mad cow disease should have been taken from the outset.
FinnishAloitettuaan testauksen ne havaitsivat hullun lehmän tautitapauksia.
When they started to carry out the tests, they detected cases of mad cow disease.
FinnishNiinpä siis Carolina-niminen lehmä jutusteli Bianchina-lehmän kanssa ja sanoi: "Kuulitko?
Well then, in the middle of a chat, Daisy cow says to Buttercup cow: "Have you heard?
FinnishKolmas esimerkki: hullun lehmän taudin aiheuttama vakava kriisi huolestuttaa meitä edelleen.
Third example: the serious crisis due to the mad cow disease still worries us.
FinnishSiitä annettiin eilen tietoja hullun lehmän tautia käsittelevälle valiokunnalle.
Details were given yesterday to the Committee on Inquiry into BSE.
FinnishHullun lehmän tautia koskeva 20. helmikuuta 1997 esitetty epäluottamuslause ei mennyt läpi.
The motion of censure of 20 February 1997 concerning mad cow disease was not passed.
FinnishHiljattain olemme antaneet aids-epidemian levitä ja hullun lehmän taudin puhjeta.
Recently, we have let an AIDS epidemic run riot and we have allowed mad cow disease to develop.
FinnishSanotaan, että hullun lehmän tauti saattaa ehkä tarttua maitoa juomalla.
People are saying that it might be possible to contract mad cow disease by drinking milk.
FinnishKuka olisi voinut todistaa ennen hullun lehmän kriisiä, että prioni voisi siirtyä ihmiseen?
Who could have proved, before the mad cow crisis, that the prion was transmissible to man?
FinnishKuluttajat ovat pitäneet mielessään hullun lehmän taudin antaman opetuksen.
The lesson of mad cow disease has been learned by the consumer.
FinnishMinusta ei ole asianmukaista verrata toisiinsa hullun lehmän taudin tilannetta ja hormonitilannetta.
To compare the situation of BSE and hormones seems to me to be inappropriate.
FinnishAina kun puhutaan hullun lehmän kriisistä, tunnen itseni hyvin vaatimattomaksi ja hyvin nöyräksi.
In terms of the mad cow crisis, I still feel very modest and very humble.
FinnishMyönnettäköön, että hullun lehmän taudin ja suu- ja sorkkataudin jälkeen aika olikin kypsä.
It certainly is high time to do so, following mad cow disease and the foot-and-mouth epidemic.
FinnishHe ovat kokeneet kovia hullun lehmän taudin vuoksi, ja vain vaivoin he ovat koettelemuksistaan toipuneet.
Mad cow disease dealt them a terrible blow and they barely recovered from it.
FinnishToisin sanoen "hullun lehmän" opetus näyttää hiukan unohtuneen...
In other words, the "mad-cow' lesson seems to have been forgotten.
FinnishMiksi samassa maassa esiintyy nyt sekä suu- ja sorkkatautivirusta että hullun lehmän prioneja?
Why, in the same country, have we had the foot-and-mouth virus and the prion for mad cow disease?
FinnishTodettiinpa kerran eräässä mietinnössäkin, että tuntisin nimeltä jokaisen Isossa-Britanniassa kasvatetun lehmän.
A report once said that I ought to know every single cow in Great Britain by name.
FinnishIlman hullun lehmän tautia ei olisi ollut samaa drivea todellisen kuluttajapolitiikan hyväksi.
Without mad cow disease there would not have been the same drive in favour of a real consumer policy.

Other dictionary words

Finnish
  • lehmän

More translations in the English-Swahili dictionary.