"lehmästä" English translation

FI

"lehmästä" in English

See the example sentences for the use of "lehmästä" in context.

Context sentences for "lehmästä" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishKirjojen kiinteissä hinnoissa ei ole missään tapauksessa kysymys bibliofiilien pyhästä lehmästä.
In fixed book pricing, there is certainly no 'sacred cow' for book lovers.
FinnishLehmästä ei tullut hullu, koska se söi ruohoa tai poltteli sitä.
Cows did not go mad because they ate grass, or even smoked it.
FinnishLehmästä tuli hullu, koska se söi politiikkaa.
Cows have gone mad because they have been given a dose of politics.
FinnishLiha ei ollut peräisin sveitsiläisestä lehmästä!
This meat does not even come from Swiss cows!
FinnishItse en ole varma siitä, saisinko nielaistua alas kloonatusta siasta saatua porsaankyljystä tai kloonatusta lehmästä lypsettyä maitoa.
I myself am not sure I would be able to swallow a pork chop from a cloned pig or milk from a cloned cow.
FinnishMeille sanotaan, että etiketissä ilmaistaan eläimen alkuperä ja luokka, se, onko kyse vasikasta, hiehosta, lehmästä vai sonnista.
We are told that labels will state the origin of the animal and the category: is it a calf, a heifer, a cow or a bull?
FinnishSiltä osin minulle ei voida myöskään sanoa, että jostakin puolalaisesta lehmästä, joka tuodaan Itävaltaan, muodostuu ongelma itävaltalaisille kuluttajille.
And you cannot convince me that a Polish cow imported into Austria would be a problem for Austrian consumers.
FinnishRanskalainen kuluttaja, joka tuo raviolia Italiasta, ei voi mitenkään tietää, sisältääkö se brittiläistä hullusta lehmästä peräisin olevaa naudanlihaa.
A French consumer who buys ravioli from Italy cannot be absolutely sure that this does not contain meat from mad British cows.
FinnishLehmästä tuli hullu, koska se söi yhteistä maatalouspolitiikkaa - maatalouspolitiikkaa, jota komissio on sille syöttänyt Brysselistä jo kohta 30 vuoden ajan.
Cows have gone mad because they have had to swallow the common agricultural policy that the European Commission has forced down their throats for nigh on thirty years.

Other dictionary words

Finnish
  • lehmästä

Translations into more languages in the bab.la Greek-English dictionary.