"lehti" English translation

FI

"lehti" in English

FI lehti
volume_up
{noun}

1. general

lehti (also: levy, jatko, sivu, läppä)
volume_up
leaf {noun}
Kypros on Afroditen saari, nykyrunoilijan mukaan kullanarvoinen mereen heitetty vihreä lehti.
Cyprus, the island of Aphrodite, or in the words of the modern poet, 'the golden green leaf tossed into the sea'.
Meidän on käännettävä uusi lehti.
We need to turn over a new leaf.
to turn over a new leaf
Juuri se lehti, jonka avustajana toimin, on sanottu täällä vainon kohteeksi.
For it is the very newspaper for which I work which is being portrayed as the object of persecution.
Lehti siis uutisoi vain tämän asian, siinä kaikki.
The newspaper was therefore only reporting this, and that is all.
Ajatus 35-tuntisesta työviikosta leviää ympäri Eurooppaa" , El Pais-lehti otsikoi hiljattain.
The 35-hour week has burst upon Europe, as a recent headline in the El Pais newspaper put it.

2. botany

lehti
volume_up
axil {noun}

Context sentences for "lehti" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishEuroopan unionin virallinen lehti julkaistaan kaikilla 20 virallisella kielellä.
The Official Journal of the European Union is published in all 20 official languages.
FinnishKaupan alan lehti Affärsvärlden osoitti hiljattain, ettei tämäkään pidä paikkaansa.
The business 'paper, Affärsvärlden has recently shown that this too is not the case.
FinnishTämänpäiväinen Guardian-lehti kirjoittaa, että Chiquitan näkymät ovat ruusuiset.
According to today's 'Guardian', the prospects for Chiquita are rosy.
FinnishSyyskuussa 1979 Scientific American -lehti julkaisi erikoisnumeron aivoista.
In September 1979, Scientific American came out with a single topic issue about the brain.
FinnishLehti- ja lakimiehiä sekä kansalaisjärjestöjen jäseniä ahdistellaan jatkuvasti.
Journalists, lawyers, and members of NGOs continue to be harassed.
Finnish(Naurua) Lehti pyysi anteeksi, mutta sanoi, ettei se koskaan julkaise valokuvia naisista.
(Laughter) The paper apologized but said it never runs photos of women.
FinnishHänen nimensä on Nostradamus, vaikka Sun-lehti teki hänestä Sean Conneryn näköisen.
His name is Nostradamus, although here the Sun have made him look a little bit like Sean Connery.
FinnishLehti ei ole julkaissut tätä Sellafieldiä käsittelevää artikkelia.
This article, which is about Sellafield, was not printed in the magazine.
FinnishTammikuun alussa Iranissa lopetettiin myös tasa-arvon puolesta puhunut Zanan-lehti.
Furthermore, at the beginning of January Zanan magazine, which spoke for equality, was closed down.
FinnishMielestäni on tullut kuitenkin aika kääntää menneisyyden lehti ja katsoa tulevaisuuteen.
However, I find that the time has come to turn the page on the past, and to look to the future.
FinnishEnsimmäinen Euroopan yhteisöjen virallinen lehti julkaistaan.
The first Official Journal of the European Communities is published.
FinnishToistan: lehdessä kirjoitettiin asiasta, eli lehti toimi juuri niin kuin tiedotusvälineiden pitääkin toimia.
I repeat: it reported or gave an overview, it did what the media are supposed to do.
FinnishToinen lehti kutsui kokousta umpikujan huipentumaksi, jonka julkisivu muodostui väkinäisistä hymyistä.
Another called it a summit of impasse with a facade of forced smiles.
FinnishLehti onnistui tekemään kuuden sanan otsikossa kolme asiavirhettä.
It managed to get three facts wrong in only eight words.
FinnishMyös -lehti on uusimmassa numerossaan alentunut tälle tasolle.
The most recent issue of the has also stooped to this level.
FinnishTämä on myös meille ainutlaatuinen mahdollisuus kääntää uusi lehti suhteessamme Valko-Venäjään.
There is also a unique opportunity for us to really begin a new chapter in our relationship with Belarus.
FinnishHän toimitti täysin asiallista lehteä, joka ei loukkaa ketään ja on vakavasti otettava, tieteellinen lehti.
A perfectly proper journal. A journal that does no harm to anyone.
FinnishJa tätä ideaa Science-lehti esitteli etusivullaan.
And this is the idea that Science Magazine used on their front cover.
FinnishLehti ei ole Euroopan parlamentin virallinen julkaisu.
It is not an official magazine of the European Parliament.
FinnishKuukautta myöhemmin Nature-lehti esitteli löydöt seikkaperäisemmin maailmanlaajuiselle tiedeyhteisölle.
A month later, Nature brought the discoveries to the attention of the world scientific community in more detail.