"lehtien" English translation

FI

"lehtien" in English

See the example sentences for the use of "lehtien" in context.

Context sentences for "lehtien" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishLehtimiehet kysyivät silloin, ketkä antavat heille rahat lehtien julkaisemiseen.
The journalists then asked: who will give us the money to publish newspapers?
FinnishOn selvää, että tällä emme pääse lehtien etusivuille, mutta se on tärkeää.
We will not make the headlines with this, but it is important nonetheless.
FinnishHarvojen vielä vähänkin riippumattomien lehtien painoja hajotetaan.
The printing works of the few still more or less independent papers are smashed up.
FinnishTärkeintä ei saisi olla se, että me pääsisimme kotimaidemme lehtien etusivuille.
It should not be about us trying to grab headlines back home.
FinnishArvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, lehtien otsikoissa lukee nykyään usein "konkurssi.com"!
Mr President, ladies and gentlemen, today' s headlines read "Death.com" !
FinnishToimistojen ja lehtien olisi syytä miettiä, toimivatko ne todellakin oikein.
The agencies and the magazines should be asking themselves whether this is really the right thing to do.
FinnishUseiden lehtien välikohtausten jälkeen kirjoittamat raportit olivat kauttaaltaan erittäin kriittisiä.
The reporting carried out by several newspapers after the incidents was thoroughly critical.
FinnishAivan liian usein se on yhtenäinen ainoastaan, jos käytettävissä on koko virallisten lehtien kokoelma.
All too often it is only coherent if you have access to a whole library of Official Journals.
FinnishKriittisiä toimittajia on jopa tapettu ja lehtien työtä vaikeutetaan.
Critical journalists have even been killed and newspapers gagged.
FinnishMinäkin olen lukenut lehtien kirjoituksia ja saanut vähitellen vaikutelman, että me olemme tässä kansankiihottajina.
I have read the press reports, too, and I am getting the feeling that we are just rabble-rousing.
FinnishSelamin pääsy kaikkien näiden lehtien etusivulle kertoo jo paljon Selamin merkityksestä.
And the fact that it was the cover story of all these famous magazines gives you already an idea of her significance, I think.
FinnishHyvin usein saamme lehtien kautta tiedon komission esityksistä, joita ei ole virallisesti luovutettu vielä kenellekään.
We frequently read in the newspapers about Commission proposals which, officially, are still confidential.
FinnishLehtien keskinäinen kilpailu jäsenvaltioiden rajojen yli on nykyään hyvin vähäistä.
Newspapers are not in competition with one another across the Member States' borders to anything other than a very limited extent at the moment.
FinnishAinoastaan vähemmistö nuorista on vandaaleja ja huligaaneja, vaikka se näyttääkin vangitsevan suurimman osan lehtien otsikoista.
It is only a minority who are vandals and hooligans, although they seem to capture most of the headlines.
FinnishVoit valita upeita Windows 8 -optimoituja sovelluksia, kuten The Economist- tai Wall Street Journal -lehtien sovellukset tai Dropboxin.
From The Economist to Westpac to Dropbox, you’ll get amazing apps built specifically for Windows 8.
Finnish8:29 Neuroläppä on levinnyt lehtien otsikoihin. Se näkyy supermarketeissa ja kirjojen kansissa Entäpä klinikoilla?
8:29 So we've seen neuro-flapdoodle all over the headlines. We see it in supermarkets, on book covers. What about the clinic?
FinnishSiksi muutamien lehtien ilmestymistä koskevat rajoitukset olivatkin täysin käsittämättömiä ja huolestuttavia.
In the light of this, the restrictions placed on the publication of several newspapers were all the more incomprehensible and serious.
FinnishMaaliskuussa oli kysymys lehtien jakelun monopolista Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja muissa unionin jäsenvaltioissa.
In March, there was the problem of newspaper distribution monopoly in the United Kingdom and other Member States of the Union.
FinnishVoit valita upeita Windows 8 -optimoituja sovelluksia, kuten The Economist- tai Wall Street Journal -lehtien sovellukset tai Dropboxin.
From The Economist to Wall Street Journal to Dropbox, you’ll get amazing apps built specifically for Windows 8.
FinnishSiinä on kyse lehtien, kirjojen, äänitteiden sekä audiovisuaalisen aineiston ja multimedian tuottamisesta ja levittämisestä.
It concerns the production and distribution of books and newspapers, of music, and of audio-visual and multimedia products.

Other dictionary words

Finnish
  • lehtien

Translations into more languages in the bab.la English-Norwegian dictionary.