"liittoutua" English translation

FI

"liittoutua" in English

FI liittoutua
volume_up
[liittoudun|liittoutunut] {verb}

liittoutua
Tämä komissio ei voi liittoutua yksipuolisesti neuvoston kanssa, niin kuin sen edeltäjä valitettavasti usein teki.
This Commission cannot ally itself with the Council unilaterally, just as its predecessor frequently did, unfortunately.
Kehotan UKIP-puoluetta selittämään kannattajilleen, miten se voi liittoutua tällaisen EU:n liikasääntelyn selvän tukijan kanssa.
I challenge the UKIP to explain to their own supporters how they can be allied to such an obvious supporter of EU over-regulation.
Meidän pitäisi sen sijaan liittoutua Venäjän ja Valko-Venäjän kanssa, jotka tosiasiassa ovat historiallisesti, uskonnoltaan, sotilaalliselta kannalta ja geopoliittisesti eurooppalaisia maita.
Instead, we should ally ourselves with Russia and Belarus which are, in fact, historically, religiously, militarily and geopolitically European.
liittoutua (also: kulkea yhdessä)
liittoutua

Context sentences for "liittoutua" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishToisaalta samalla tavalla suuntautuvat valtiot voivat halutessaan liittoutua.
On the other hand, like-minded countries can unite if they so wish.
FinnishEmme voi liittoutua niiden kanssa, jotka edistävät tällaisia toimia, ja siksi olemme hylänneet tämän mietinnön.
We cannot therefore support the perpetrators of these schemes, and, for this reason, we voted against the report.
FinnishSiksi olisi tarpeen yhtäältä taistella talebaneja vastaan ja toisaalta liittoutua oopiumin mustan pörssin kanssa.
In Afghanistan it is necessary to fight the Taliban on the one hand and to side with the opium black market on the other hand.
FinnishHe saattoivat kokea, että on helpompi liittoutua löyhän valtioiden liiton kanssa kuin keskusjohtoisen Euroopan unionin kanssa.
They might find it easier to form an alliance with a loose federation of states than with a centralist European Union.
FinnishKehotan UKIP-puoluetta selittämään kannattajilleen, miten se voi liittoutua tällaisen EU:n liikasääntelyn selvän tukijan kanssa.
I challenge the UKIP to explain to their own supporters how they can be allied to such an obvious supporter of EU over-regulation.
FinnishKeskustelua käydään siitä, pitäisikö EU:n olla itsenäinen vai liittoutua, onko parempi toimia yksipuolisesti vai valtioiden välisten sopimusten pohjalta.
There is discussion on whether Europe should be independent or aligned, whether there should be unilateralism or agreement between nations.
FinnishAikooko Venäjä todellakin liittoutua sellaisen maan kanssa, jonka johtajalla on näin huono maine Euroopan unionissa ja muissa Euroopan organisaatioissa?
Do the Russians actually intend to create a union with a country whose leadership has such a poor reputation with the European Union and the other European organisations?
FinnishSamalla tavoin on välttämätöntä liittoutua tehokkaasti ja tiiviisti kehitysmaiden kanssa ja samalla kunnioittaa niiden oikeutta taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen.
It is crucial that we build a serious and deep alliance with developing countries, an alliance that respects their right to economic and social progress.
FinnishEllemme pääse sopimukseen, on olemassa ilmeinen vaara, että päädymme riitelemään juuri niiden kanssa, joiden kanssa meidän pitäisi liittoutua vastustamaan Yhdysvaltojen käyttäytymistä.
The obvious danger if we do not achieve this is that we end up having spats with precisely the people we should be teaming up with against this American behaviour.