"liittovaltiolle" English translation

FI

"liittovaltiolle" in English

See the example sentences for the use of "liittovaltiolle" in context.

Context sentences for "liittovaltiolle" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishKansainvälinen yhteisö luovutti sen myöhemmin Etiopian liittovaltiolle, ja se liitettiin osaksi Etiopiaa.
It was then given by the international community to Ethiopia in federation, and then it was annexed by that country.
FinnishSanomme "kyllä" myös jäsenvaltioiden muodostamalle liittovaltiolle, jossa jokainen valtio voi säilyttää erityispiirteensä ja valtuutensa.
We also say 'yes' to a federation of nation-states in which each state will retain its specific nature and its competences.
FinnishLaadin 1,25 miljoonan dollarin apuraha-anomuksen liittovaltiolle laatia suunnitelma joenrannan esplanadia varten, jossa on kadulla omat pyörätiet.
I wrote a one-and-a-quarter-million dollar federal transportation grant to design the plan for a waterfront esplanade with dedicated on-street bike paths.
FinnishOlisi kuitenkin pantava merkille, että oikeus kansalaisaloitteeseen voi olla demokraattinen väline, mutta se myös avaa tietä EU:n liittovaltiolle.
It should be pointed out, however, that the right to a citizens' initiative may be a democratic instrument, but it also opens the door to a federalised EU.
Finnish(PT) Poosin neuvoston uudistusta koskeva mietintö on kiistanalainen ja ristiriitainen ja siinä avataan ovia Euroopan liittovaltiolle, vaikkakin varovaisesti.
. (PT) The Poos report on the reform of the Council is controversial and contradictory and, albeit rather timidly, further clears the way for European federalism.

Other dictionary words

Finnish
  • liittovaltiolle

Translations into more languages in the bab.la Romanian-English dictionary.