"liittyä toisiinsa" English translation

FI

"liittyä toisiinsa" in English

See the example sentences for the use of "liittyä toisiinsa" in context.

Similar translations for "liittyä toisiinsa" in English

liittyä verb

Context sentences for "liittyä toisiinsa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishKaiken, mitä tällä alueella teemme, täytyy liittyä toisiinsa ja muodostaa kokonaisuus.
Everything that is done in this area must hang together and form a coherent whole.
FinnishOlen sitä mieltä, että ne ovat kaksi eri asiaa, joiden pitää kuitenkin liittyä toisiinsa tiiviisti.
I believe that they are two different things, but that they must be closely interwoven.
FinnishTässä äänestyksessä Euroopan parlamentti osoittaa, että poliittinen vastuu ja kunnianhimo voivat liittyä toisiinsa.
With this vote, the European Parliament proves that political responsibility and ambition can go hand-in-hand.
FinnishEri yhteisöaloitteet voivat liittyä toisiinsa Euroopan unionin jäsenvaltioiden, unionin ehdokasvaltioiden tai EFTA:n jäsenvaltioiden alueella.
In the territory of Member States of the European Union, applicant countries or Member States of EFTA, there may be interrelations between the various Community initiatives.
Finnish(DE) Arvoisat puhemies, komission puheenjohtaja ja neuvoston puheenjohtaja, joskus täysin erillisiltä vaikuttavat asiat voivat tosiasiassa liittyä erottamattomasti toisiinsa.
(DE) Mr President, Mr President of the Commission, Mr President-in-Office, sometimes subjects which appear to be quite unrelated are in fact inextricably linked.

Other dictionary words

Finnish
  • liittyä toisiinsa

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Thai dictionary.