"liittyä yhteen" English translation

FI

"liittyä yhteen" in English

FI liittyä yhteen
volume_up
{verb}

liittyä yhteen (also: lomittua)
liittyä yhteen (also: yhdistää, yhdistyä, sulautua, sekoittua)
Osuuskunnat eri maista voivat liittyä yhteen ja muodostaa eurooppaosuuskunnan.
Cooperatives from several different countries can merge to form a European cooperative society.
Ne voivat ostaa toisia yrityksiä tai liittyä yhteen toisten yritysten kanssa, kun taas monopolit eivät voi toimia näin.
They will be better placed legally as well, free as they are to buy up or merge with other companies; that door is closed to the monopolies.

Similar translations for "liittyä yhteen" in English

liittyä verb
yhteen adverb
English

Context sentences for "liittyä yhteen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishKansakunnilla ja kansoilla on taipumus liittyä yhteen joko jonkin ympärille tai sitä vastaan.
Nations and peoples tend to join together either around something or against it.
FinnishMeidän on syytä liittyä yhteen ja esittää tulevaisuudessa vakava vastalause.
We need to join together and make serious protests in the future.
FinnishVähin, mitä voimme tehdä, on liittyä yhteen ja muistaa uhreja.
At the very least, we need to join together to remember the victims.
FinnishVoiko jokainen liittyä yhteen tällaiseen keskustelumme kohteena olevaan eurooppalaiseen poliittiseen puolueeseen?
Can anyone join one of these European political parties we are talking about?
FinnishSen jälkeen, kun poliitikot on valittu, heidän olisi voitava vapaasti liittyä yhteen haluamissaan kokoonpanoissa.
Having been elected, politicians should be free to associate in any combinations they wish.
FinnishVoimme huomenna liittyä yhteen äänestäessämme EU:n ja Venäjän huippukokousta koskevasta päätöslauselmaehdotuksesta.
We could join together when we vote tomorrow on the draft resolution on the Russia Summit.
FinnishParlamentti voi tänään liittyä yhteen välittäessään kantansa komissiolle ja neuvostolle.
This is something on which this House can unite today in passing on its opinion to the Commission and to the Council.
FinnishMutta pienet atomit haluavat liittyä yhteen, ne haluavat liittyä muodostamaan isompia ytimiä kohti rautaa.
But small atoms want to join together, small nuclei want to join together to make bigger ones to go towards iron.
FinnishEuroopan kansoilla on nyt mahdollisuus liittyä yhteen rakentamaan tulevaisuuttaan vapaina ja demokratian vallitessa.
The peoples of Europe now have the opportunity to join together in shaping their future in freedom and under democracy.
FinnishOlemme halunneet liittyä yhteen tullaksemme vahvemmiksi, ja kuten parhaissa avioliitoissa, unioni toimii myötä- ja vastoinkäymisissä.
We have chosen to join together to become stronger and, as in the best marriages, the union should be for better or for worse.
FinnishVaikka mieluimmin haluaisimme todella maailmanlaajuisen ratkaisun, meillä ei siten ole ollut muuta vaihtoehtoa kuin liittyä yhteen halukkaiden valtioiden kanssa.
So, despite our preference for a truly global solution, we have had no other choice but to engage with a coalition of the willing.
FinnishTilannetta on mahdoton käsittää, mutta tässä tapauksessa me voimme liittyä yhteen ja yhdistää voimamme yrittääksemme vaikuttaa Taleban-yhteiskuntaan ja vapauttaaksemme nämä naisparat.
It is an unbelievable situation but it is one in which we can join hands, bring forces to bear upon the Taliban society and free those poor women.
FinnishTällaisessa tilanteessa me demokraatit voimme oikeusvaltiossa vain liittyä yhteen puolustamaan vapauksiin perustuvaa järjestelmäämme kauhun terroria vastaan ja luottaa oikeuden toimintaan.
Faced with this, under the rule of law, we democrats can only unite to defend our system of freedom from the tyranny of terror and trust in judicial action.
FinnishJos osaamme liittyä yhteen lojaalisti ja esiintyä yksimielisinä, voimme vaikuttaa paljon enemmän ilmastonmuutoksen ja maailmanlaajuistumisen vaikutusten hallinnan kaltaisiin kysymyksiin.
If we succeed in uniting faithfully and speaking with a single voice, we will be able to make a difference in issues such as climate change and managing the impact of globalisation.