"liittyessään" English translation

FI

"liittyessään" in English

See the example sentences for the use of "liittyessään" in context.

Context sentences for "liittyessään" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishBulgarian on toteutettava siirtymäkauden toimenpiteitä liittyessään Schengeniin.
Bulgaria will have to implement transitional measures when it enters Schengen.
FinnishSuu- ja sorkkatautia kantavat eläimethän eivät levitä tartuntaa liittyessään ravintoketjuun.
FMD-vaccinated animals are not infectious when they get into the food chain.
FinnishRomania ja Bulgaria hyväksyivät Schengenin säännöstön liittyessään Euroopan unioniin vuonna 2007.
Romania and Bulgaria adopted the Schengen acquis when joining the EU in 2007.
FinnishRomania ja Bulgaria hyväksyivät Schengenin säännöstön liittyessään Euroopan unioniin vuonna 2007.
In 2007, when Romania and Bulgaria joined the EU, they adopted the Schengen acquis.
FinnishRomania ja Bulgaria hyväksyivät Schengenin säännöstön liittyessään Euroopan unioniin vuonna 2007.
Romania and Bulgaria adopted the Schengen acquis when they acceded to the EU in 2007.
FinnishRomania ja Bulgaria hyväksyivät Schengenin säännöstön liittyessään Euroopan unioniin vuonna 2007.
Romania and Bulgaria adopted the Schengen acquis when joining the European Union in 2007.
FinnishBulgaria ja Romania hyväksyivät Schengenin säännöstön liittyessään Euroopan unioniin vuonna 2007.
Bulgaria and Romania adopted the Schengen acquis when they joined the European Union in 2007.
FinnishRomania ja Bulgaria hyväksyivät Schengenin säännöstön liittyessään Euroopan unioniin vuonna 2007.
Romania and Bulgaria adopted the Schengen acquis when they joined the European Union in 2007.
FinnishViisi vuotta sitten EU:hun liittyessään kukin uusi jäsenvaltio sitoutui ottamaan euron käyttöön.
Five years ago, on their accession to the EU, every new Member State committed to adopting the euro.
FinnishOlen pahoillani siitä, että heidän liittyessään joukkoomme ajankohta ei ole paras mahdollinen.
I am sorry that they join us at a less than happy time.
FinnishNämä kaksi maata hyväksyivät Schengenin säännöstön liittyessään Euroopan unioniin vuonna 2007.
These two countries have adopted the Schengen acquis since their accession to the European Union in 2007.
FinnishRomanian tulee täyttää sille asetetut ehdot, kuten muutkin ovat täyttäneet liittyessään unioniin.
Romania must fulfil the conditions imposed on it, just as the others did when they acceded to the Union.
FinnishBulgaria ja Romania tosiaankin hyväksyivät Schengenin säännöstön liittyessään Euroopan unioniin vuonna 2007.
Indeed, Romania and Bulgaria adopted the Schengen acquis when joining the European Union in 2007.
FinnishLiittyessään unioniin Romanian hallitus päätti hyväksyä moottoriajoneuvojen ensimmäisen rekisteröintimaksun.
On accession, the Romanian Government decided to adopt a first registration fee for motor vehicles.
FinnishKomissio muistuttaa, että Slovenian on toteutettava tehokas valvonta ulkorajoilla liittyessään unioniin.
The Commission recalls that Slovenia must achieve a high level of external border control upon accession.
FinnishSamalla on järkevää odottaa Kiinan mukautuvan WTO:n sääntöihin, jotka se hyväksyi WTO:hon liittyessään.
At the same time, it is reasonable to expect China to comply with the WTO rules that it accepted when it became a member.
FinnishLiittyessään Euroopan unioniin Portugali valtiona lupautui noudattamaan neljää liikkumista koskevaa vapautta.
When it became a member of the European Union, Portugal promised, as a state, to respect the four freedoms of movement.
FinnishÄänestin tämän aloitteen puolesta, koska Romania ja Bulgaria hyväksyivät Schengenin säännöstön liittyessään EU:hun vuonna 2007.
I voted for this initiative because Romania and Bulgaria adopted the Schengen acquis when they joined the EU in 2007.
FinnishEuroopan unioniin liittyessään monissa uusissa jäsenvaltioissa olennaista oli oikeudenkäytön laatu ja parannusten tarpeellisuus.
The quality of justice in many of the accession states and the need for improvements was an essential part of joining the European Union.
FinnishTämä on ristiriidassa esimerkiksi niiden assosiointisopimusten kanssa, joita kyseiset valtiot ovat allekirjoittaneet liittyessään Euroopan unioniin.
That conflicts with, for example, the accession agreements signed by these countries when they became EU Member States.

Other dictionary words

Finnish
  • liittyessään

In the German-English dictionary you will find more translations.