"liittyminen Euroopan unioniin" English translation

FI

"liittyminen Euroopan unioniin" in English

See the example sentences for the use of "liittyminen Euroopan unioniin" in context.

Similar translations for "liittyminen Euroopan unioniin" in English

liittyminen noun
liittyä verb

Context sentences for "liittyminen Euroopan unioniin" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishMyönteiset asiat, kuten liittyminen Euroopan unioniin, ovat itsestäänselvyyksiä.
Good things, such as accession to the European Union, will be self-evident.
FinnishTakaraja itsenäistymiselle olisi ollut Serbian liittyminen Euroopan unioniin.
The deadline for independence would have been Serbia's accession to the European Union.
FinnishTätä laajentumista seurasi Romanian ja Bulgarian liittyminen Euroopan unioniin vuonna 2007.
This enlargement was followed in 2007 by the accession of Romania and Bulgaria.
FinnishKroatian tuleva liittyminen Euroopan unioniin on juuri tällainen toimi.
That is precisely the upcoming accession of Croatia to the European Union.
FinnishUnkarin liittyminen Euroopan unioniin on todellinen kansallinen hanke tälle maalle.
Hungary' s integration into the European Union is a truly national ambition for that country.
FinnishLiittyminen Euroopan unioniin yhtäläisin ehdoin on historiallinen oikeudenmukaisuuden ilmaus.
Entry into the European Union on equal terms is an expression of historical justice.
FinnishLiittyminen Euroopan unioniin merkitsee vuosia kestäneen taistelun loppumista ja yhteistyön alkua.
The European Union means an end to years of war and the beginning of cooperation.
FinnishTurkin mahdollinen liittyminen Euroopan unioniin tekisi tästä ongelmasta jättiläismäisen.
If Turkey accedes to the European Union then the problem will grow to gigantic proportions.
FinnishMutta maan liittyminen Euroopan unioniin on koko kansan asia.
However, the accession of a country to the European Union affects its whole population.
FinnishPerspektiivin lopullisena tavoitteena on näiden valtioiden liittyminen Euroopan unioniin.
The ultimate goal of this perspective is the membership of these countries in the European Union.
FinnishAinoa tapa taata alueen vakaus on sallia Georgian nopea liittyminen Euroopan unioniin.
The only way to ensure stability in the region is to allow Georgia to join the European Union quickly.
FinnishUkrainan liittyminen Euroopan unioniin ei ole asialistalla.
The question of Ukraine entering the European Union is not on the agenda.
FinnishMiksi Turkin liittyminen Euroopan unioniin herättää niin kiihkeitä ja riitaisia keskusteluja?
Why does Turkey's accession to the European Union trigger such passionate and combative debates?
FinnishPuheenjohtajavaltion toinen saavutus on Bulgarian ja Romanian liittyminen Euroopan unioniin.
The presidency's second achievement is the accession of Bulgaria and Romania to the European Union.
FinnishMaan liittyminen Euroopan unioniin ei voi edetä toden teolla ennen kuin tämä välttämätön askel on otettu.
There can be no serious moves towards EU accession until this essential step is taken.
FinnishEhkä voidaan arvioida, että Turkin liittyminen Euroopan unioniin ei tule tapahtumaan meidän elinaikanamme.
We might predict that Turkey's accession to the European Union will not happen in our lifetime.
Finnish(NL) Arvoisa puhemies, Turkin liittyminen Euroopan unioniin olisi yksi historian suurimmista virheistä.
(NL) Madam President, Turkey's accession to Europe would be one of the greatest historical mistakes ever.
FinnishSlovakian tasavallan liittyminen Euroopan unioniin on yksi ulkopolitiikkamme tärkeimpiä tavoitteita.
The accession of the Slovak Republic to the European Union is among the key priorities of our foreign policy.
FinnishSlovakian tasavallan liittyminen Euroopan unioniin on maamme suvereeniuden todellinen täyttymys.
The entry of the Slovak Republic to the European Union will be the real completion of sovereignty of our country.
FinnishLiittyminen Euroopan unioniin todellakin mahdollistaa hyvinvoinnin nopean nousun pitkällä aikavälillä.
Entering the European Union is indeed the long-term answer to achieving a rapid rise in levels of prosperity.

Other dictionary words

Finnish
  • liittyminen Euroopan unioniin

Have a look at the English-Finnish dictionary by bab.la.