"liittyneet" English translation

FI

"liittyneet" in English

See the example sentences for the use of "liittyneet" in context.

Context sentences for "liittyneet" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishTämä koskee myös niitä jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole liittyneet euroalueeseen.
This applies also for those Member States which have not yet joined the eurozone.
FinnishOn sanomattakin selvää, että olemme liittyneet Eurooppaan, koska olemme eurooppalaisia.
It goes without saying that we subscribe to Europe, because we all are Europeans.
FinnishMiksi muut Euroopan maat eivät ole liittyneet tähän kieltotoimenpiteeseen?
Why are the other European countries not associated with this prohibition measure?
FinnishNäiden maiden pitää saada käyttää tukea, kunnes ne ovat liittyneet EMU: un.
So the facility should certainly continue until these countries join the EMU.
FinnishSe Eurooppa, johon uudet jäsenvaltiot ovat liittyneet, on kuitenkin täynnä kriisejä.
The Europe that these countries have joined is, however, beset by crises.
FinnishMinun on sanottava, että olen iloinen, että emme ole liittyneet siihen käytäntöön.
I have to say that I am glad we are not associated with that practice.
FinnishEmme ole liittyneet tämänpäiväiseen BSE-tautia koskevaan äänestykseen useasta syystä.
We have not taken part in the BSE vote today, for a number of reasons.
FinnishOlemmeko liittyneet solidaariseen EU:hun vaiko itsekkääseen EU:hun, joka on sulkemassa oviaan?
Have we joined an EU based on solidarity, or a selfish EU that is locking its doors?
FinnishRanskan ja Irlannin tasavallan hallitukset ovat myös sittemmin liittyneet kampanjaan.
The governments of France and the Irish Republic have also joined the campaign as of that date.
FinnishRaaimmat ja julmimmat hyökkäykset ihmisiä vastaan ovat aina liittyneet antikommunismiin.
Anticommunism has always accompanied the harshest and most savage attacks against the people.
FinnishUnioniin liittyneet uudet maat ovat tehneet matkan varrella valtavasti töitä.
The new countries that have now become our colleagues have made huge efforts on their journey here.
FinnishMinisteri Dati luettelikin jo maat, jotka ovat jo liittyneet tähän sopimukseen.
Mrs Dati listed a number of countries that are at the present time already members of this Convention.
FinnishUudet jäsenvaltiot ovat nyt liittyneet unioniin, mutta SIS II ei vieläkään ole valmis.
The new Member States are here, but SIS II is still not here.
FinnishTämä ei ole se solidaarinen Euroopan unioni, jota yhdessä tavoittelemme ja johon olemme liittyneet.
This is not the European Union of solidarity that we all aspire to and have all joined.
FinnishKomission hyväksymiseen liittyneet vaikeat ja joskus dramaattisetkin viikot ovat takana päin.
The difficult and sometimes dramatic weeks involved in confirming the Commission are behind us.
FinnishTämän vuoksi nekin ovat liittyneet keskusteluun WTO:ssa, ja me annamme nyt vastauksemme.
That is why they, too, have joined the discussion in the WTO, and now we are presenting our response.
FinnishEU:hun liittyneet maat ovat unionin jäseniä omasta tahdostaan.
After joining the European Union, countries remain members by choice.
FinnishEmme liittyneet Euroopan yhdysvaltoihin, vaan Euroopan yhteisöön.
We do not want to see a United States of Europe, but a Community.
FinnishNämä hirmuteot ovat liittyneet naapurimaiden Ruandan, Burundin ja Ugandan selkkauksiin.
These horrors have been part of the conflict in the neighbouring countries of Rwanda, Burundi and Uganda.
FinnishTämä jakaminen pätee niihin, jotka ovat juuri liittyneet unioniin, ja niihin, jotka ovat liittymässä.
This sharing is true for those who have just joined the EU and those who are going to join.

Other dictionary words

Finnish
  • liittyneet

More translations in the English-French dictionary.