"liittyvästä" English translation

FI

"liittyvästä" in English

See the example sentences for the use of "liittyvästä" in context.

Context sentences for "liittyvästä" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishKeskustelemme tänään kolmesta tärkeästä tähän strategiaan liittyvästä ehdotuksesta.
We are discussing today three key proposals within the context of that strategy.
FinnishSen vuoksi on strategisesti tärkeää, että päätämme veteen liittyvästä vastuusta.
It is therefore strategically important that responsibility for water is established.
FinnishEuroopan unioni kärsii eräästä kasvukauteen liittyvästä keskeisestä ongelmasta.
The European Union suffers from a fundamental problem inherent to a period of growth.
FinnishHaluaisin sanoa muutaman sanan eräästä ulkopolitiikkaan liittyvästä kysymyksestä.
There is a foreign policy issue about which I should like to say something.
FinnishHaluaisin esittää ainoastaan yhden täsmennyksen kustannuksiin liittyvästä asiasta.
I should merely like to put forward a specific argument regarding the issue of costs.
FinnishHaluan kuitenkin puhua eräästä tullipolitiikkaan liittyvästä konkreettisesta asiasta.
I wish, however, to talk about one specific issue regarding customs policies.
FinnishKaikista näihin keskusteluihin liittyvästä voidaan keskustella niiden kuluessa.
Anything connected with these debates can be addressed in these debates.
FinnishSuuri osa kalastukseen liittyvästä teollisuudesta pysähtyi lähes kokonaan.
A large number of associated industries were brought to a virtual standstill.
FinnishLopuksi haluan sanoa: EU:ssa ei ole kyse pelkästään kauppaan liittyvästä yhteistyöstä.
Finally, I want to say that the EU is not only concerned with cooperation on trade.
FinnishSähköiseen viestintään liittyvästä lainsäädäntöpaketista keskustellaan parhaillaan.
The legislative package relating to telecommunications is being debated at the moment.
FinnishHaluan kiittää esittelijää tämän mietinnön laatimiseen liittyvästä yhteistyön hengestä.
I thank the Rapporteur for the spirit of cooperation in drafting this report.
FinnishArvoisa puhemies, teknisten näkökohtien valossa kyse on valtaan liittyvästä ongelmasta.
Madam President, behind the technical aspects this is actually a question of power.
Finnish(EN) Hämäännyin hieman tuosta aprillipilaan liittyvästä asiasta, jäsen Campbell Bannerman.
I got a little confused there, Mr Campbell Bannerman, with the April Fool thing.
Finnish(PL) Arvoisa puhemies, puhumme tänään kahdesta ruokaan liittyvästä häiriöstä.
(PL) Mr President, we are today dealing with two food-related disorders.
FinnishTämän vuoksi päätimme väliarviointiin liittyvästä perinpohjaisesta prosessista.
That is why we set up such a thorough process in the mid-term review.
FinnishHaluan esittää kysymyksen patenttipolitiikkaan liittyvästä yleisestä työstä.
I should like to ask a question regarding the more general work regarding patent policy.
FinnishKyse ei ole vain perustamissopimuksen muuttamiseen liittyvästä teknisestä prosessista.
It is not just the completion of the technical process of Treaty revision.
FinnishOnnittelemme myös komission jäsen Verheugenia hänen aiheeseen liittyvästä aloitteestaan.
We also congratulate Mr Verheugen on the initiative he has taken with regard to this.
FinnishOikeudellisesta ja talousarvioon liittyvästä näkökulmasta tämä asetus on perusteltu.
From a legal and budgetary point of view this regulation is justified.
FinnishTiedätte Euroopan demokratiaan liittyvästä apatiasta ja skeptisyydestä.
You are aware of the apathy and the scepticism that are affecting European democracy.
Other dictionary words
Finnish
  • liittyvästä

In the English-Swedish dictionary you will find more translations.