"liittyvät tehtävät" English translation

FI

"liittyvät tehtävät" in English

See the example sentences for the use of "liittyvät tehtävät" in context.

Similar translations for "liittyvät tehtävät" in English

liittyä verb
tehtävät noun

Context sentences for "liittyvät tehtävät" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishYleisvalvonta Maksuihin ja arvopapereihin liittyvät tehtävät
Oversight Tasks related to payments and securities
FinnishSuora jäsenvaltioiden välinen verkostotasolla tehtävä yhteistyö tuntuu riittävän ratkaisemaan asiaan liittyvät tehtävät.
A direct cooperation between the Member States in network form should be sufficient to solve the problems which arise in this area.
FinnishNämä tehtävät liittyvät toisiinsa.
FinnishEU aikoo jatkaa aktiivista toimintaansa, jotta ihmisoikeusneuvosto voisi täyttää kaikki toimeksiantoonsa liittyvät tehtävät tulevina istuntokausina.
The EU intends to continue to be active so that the Human Rights Council can fulfil all the tasks within its mandate at future sessions.
FinnishSiitä huolimatta käytettävissä oleva rahasumma riittää aloittamaan käytöstä poistamisen suunnitelmien mukaisesti ja rahoittamaan kaikki siihen liittyvät tehtävät.
Nonetheless, the funds available suffice to start on the shutting-down process as planned and to finance all the tasks connected with it.
FinnishOlemme täysin selvästi rajanneet erilleen toisistaan puheenjohtajavaltio Portugalin toimielinten toimintaan liittyvät tehtävät ja Itävallan merkityksen toimielimissä.
There is a clear boundary around the work of the Portuguese presidency with regard to the functioning of the institutions and the role of Austria in these institutions.
FinnishHuomasin, että esittelijä osoitti suuria hankkeita Euroopan investointipankille ja jätti pienyrityksiin liittyvät tehtävät Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankille.
I saw that the rapporteur assigned major projects to the European Investment Bank, leaving activities relating to smaller enterprises to the European Bank for Reconstruction and Development.
FinnishOlemme pyrkineet siihen, että jäsenmaat määrittelisivät toimitusvarmuuteen liittyvät tehtävät, jolloin kaikki, jäsenmaat mukaan lukien, tietäisivät kuka on vastuussa mistäkin.
We have sought to make Member States define those roles in the cause of security of supply so that everybody knows who is responsible for what. That includes Member States themselves.

Other dictionary words

Finnish
  • liittyvät tehtävät

More translations in the English-Hungarian dictionary.