"liittyviä asioita" English translation

FI

"liittyviä asioita" in English

See the example sentences for the use of "liittyviä asioita" in context.

Context sentences for "liittyviä asioita" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishHämmästelemme kuitenkin joitakin Brysselin huippukokoukseen liittyviä asioita.
We are, however, amazed at some of the circumstances surrounding the Brussels Summit.
FinnishParlamenttimme on jo käsitellyt uudelleen suuntaamiseen liittyviä asioita.
The broad outlines of this new direction have already been outlined by the House.
FinnishNäin ollen samaan käsittelyjärjestyksen kohtaan liittyviä asioita on kolme.
There are therefore three issues relating to the same item in the order of business.
FinnishTeidän on otettava tämä huomioon käsitellessänne kananlihaan liittyviä asioita.
You have to take that on board too when you deal with the chicken meat.
FinnishOngelma liittyy itse asiassa meihin ja koskee väestökehitykseen liittyviä asioita.
The problem in fact lies with us, and it relates to demographic issues.
FinnishMuissa tarkistuksissa tarkastellaan vammaisten oikeuksiin liittyviä asioita.
Other amendments are looking at matters relating to disability rights.
FinnishHaluaisin käsitellä lopuksi vielä turvapaikkaoikeuteen liittyviä arkaluonteisia asioita.
Finally, I should like to comment on the sensitive area of asylum law.
FinnishToivon, että komissio selvittäisi meille tähän kohtaan liittyviä asioita.
I hope we will receive a response from the Commission on this point.
FinnishEn halua tässä luetella kaikkia EU:n ja Yhdysvaltojen yhteistyöhön liittyviä asioita.
I do not want to launch here into an inventory of EU-US cooperation. My point here is different.
FinnishOn monia erityisesti laajentumiseen liittyviä tärkeitä asioita.
When it comes to enlargement, a number of issues are particularly important.
FinnishEn tarkoita tällä ainoastaan sähköön liittyviä asioita, vaan ylipäänsä energian huoltovarmuutta.
Here I mean not only electricity-related matters but also energy security in general.
FinnishHaluaisin lyhyesti käsitellä Euroopan kehitysrahastoon liittyviä asioita.
May I take a moment to focus on European Development Fund issues.
FinnishPortugali on osoittanut pitävänsä mereen liittyviä asioita erittäin tärkeinä.
Portugal is a country which has clearly demonstrated its sensitivity to issues relating to the sea.
FinnishRomanian kanssa allekirjoitetaan kauppaan liittyviä asioita koskeva Eurooppa-sopimus.
Europe Agreement on trade-related matters signed with Romania.
FinnishHaluaisin tarkastella seuraavaksi ensisijaisiin tavoitteisiin liittyviä käytännön asioita.
I would like to turn to some practical questions on the priorities.
FinnishJäsen Désir mainitsi tärkeitä energia-alan infrastruktuureihin ja yliopistoihin liittyviä asioita.
Mr Désir raised important issues in relation to energy infrastructure and universities.
FinnishEsityslista on laaja, ja se sisältää paljon meidän kaikkien hyvinvointiin liittyviä asioita.
We have a comprehensive agenda, which includes many issues that affect the welfare of us all.
FinnishMainituissa tapauksissa tulee esiin joitakin mutkikkaita varallisuusoikeuteen liittyviä asioita.
The cases mentioned raise a number of complicated legal issues that relate to property law.
FinnishNämä ovat irtisanomismahdollisuuteen liittyviä asioita.
This concerns matters which are connected with the possibility of termination.
FinnishKyseiset toimittajat käsittelivät sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja ympäristöön liittyviä asioita.
These journalists were covering social justice and environmental issues.

Other dictionary words

Finnish
  • liittyviä asioita

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Dutch dictionary.