"liittyviin" English translation

FI

"liittyviin" in English

See the example sentences for the use of "liittyviin" in context.

Context sentences for "liittyviin" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishMeidän on kuitenkin kiinnitettävä enemmän huomiota siihen liittyviin vaaroihin.
We must, however, devote increasing attention to the dangers that accompany it.
FinnishTe tiedätte, että parlamentti ei saa puuttua oikeudenkäyttöön liittyviin päätöksiin.
As you know, Parliament should not interfere with the decisions of their courts.
FinnishSiksi minusta on tärkeää panostaa sosiaaliseen osallisuuteen liittyviin asioihin.
That is why I think it is important to work on matters relating to social inclusion.
FinnishJos oikein ymmärrän, te vihjaatte verotuksen yhdenmukaistamiseen liittyviin ongelmiin.
If I understand correctly, you are alluding to the problems of tax harmonisation.
FinnishMateriaali on saatavissa veloituksetta euroon liittyviin tiedotustarkoituksiin.
This material is available free of charge for information purposes related to the euro.
FinnishSen toimivalta rajoittuu puitepäätöksiin ja eri yleissopimuksiin liittyviin päätöksiin.
It is limited to framework decisions and decisions on the various conventions.
FinnishJoka minuutti yksi nainen kuolee raskauteen liittyviin komplikaatioihin.
Every single minute, there is a death following a pregnancy-related complication.
FinnishTerveys- ja turvallisuusasioihin liittyviin toimiin ryhdytään usein liian myöhään.
Often action is taken too late in relation to health and safety matters.
FinnishSiksi olemme tässä tekstissä pyrkineet puuttumaan meriliikenteeseen liittyviin ongelmiin.
Thus in this text we have tried to address problems linked to maritime transport.
FinnishHaluaisin yhtyä Whiteheadin esittämiin Kuhniin liittyviin huomautuksiin.
I would like to be associated with Mr Whitehead's remarks in relation to Mrs Kuhn.
FinnishMeidän on sitä vastoin keskityttävä käytännön asioihin ja kalustoon liittyviin seikkoihin.
Instead, we should concentrate on the practical, material aspects of the issue.
FinnishSen vuoksi suhtaudun myös erittäin vakavasti tupakkaan liittyviin epäilyksiin.
For this reason, I take the reservations which have been expressed very seriously indeed.
FinnishOn aivan varmasti väärin keskittyä pelkästään PVC:hen liittyviin jätehuolto-ongelmiin.
It is certainly wrong to confine ourselves solely to the problems of disposing of PVC.
FinnishLisäsimme toiset 400 miljoonaa euroa eläinten terveyteen liittyviin toimenpiteisiin.
We added another EUR 400 million in relation to animal health measures.
FinnishNiihin sisältyy 1 500 euron kuukausittainen korotus jäsenten avustajiin liittyviin kuluihin.
These include the EUR 1 500 per month increase in Members' assistance expenses.
FinnishArvoisa puhemies, keskityn rahoitusnäkymiin liittyviin näkökohtiin.
Mr President, I will focus on the aspects relating to the financial perspectives.
FinnishSaanko hieman paneutua tähän turhaan konferenssiin liittyviin tosiseikkoihin?
May I dwell a while on the real facts of this superfluous conference?
FinnishVuosittain puoli miljoonaa EU:n kansalaista kuolee turhaan tupakkaan liittyviin sairauksiin.
Half a million EU citizens die needlessly each year from tobacco related illnesses.
FinnishKolmekymmentä tuhatta lasta kuolee joka päivä nälkään ja köyhyyteen liittyviin sairauksiin.
Thirty thousand children die of hunger and poverty-related illnesses a day.
FinnishPalaan nyt kuitenkin uudistusta koskeviin talousarvioon liittyviin huolenaiheisiin.
I shall now come back to budgetary concerns relating to the reform.

Other dictionary words

Finnish
  • liittyviin

Even more translations in the Chinese-English dictionary by bab.la.