"liittyvistä" English translation

FI

"liittyvistä" in English

See the example sentences for the use of "liittyvistä" in context.

Context sentences for "liittyvistä" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishVastustamme näitä sopimuksia sekä menettelyyn että sisältöön liittyvistä syistä.
We have objections to these agreements on grounds of both procedure and content.
FinnishTietyistä BSE-tilanteeseen liittyvistä seikoista on kuitenkin vielä keskusteltava.
But certain matters relating to the BSE situation still remain to be sorted out.
FinnishTämä johtuu ennen kaikkea Valko-Venäjän osallistumiseen liittyvistä ongelmista.
This is principally because of the problems relating to Belarus' participation.
FinnishLuullakseni se on kaikkein ajankohtaisin lasten oikeuksiin liittyvistä kysymyksistä.
I think that is the most topical of the questions concerning children' s rights.
FinnishEKP:n lausunto Tšekin keskuspankin kulutusluottoihin liittyvistä valvontatehtävistä
ECB Opinion on Česká národní banka’s supervisory tasks relating to consumer credit
FinnishKollegani Hänsch puhuu myöhemmin tarkemmin laajentumiseen liittyvistä asioista.
My colleague, Mr Hänsch, will talk specifically about enlargement in detail.
FinnishSiirryn eteenpäin puhumaan joistakin markkinoiden avaamiseen liittyvistä asioista.
Just to move forward on some of the issues related to opening up the market.
FinnishSama koskee ehdotuksia, joita on tehty niihin liittyvistä poliittisista säätiöistä.
The same goes for the proposals being made on the respective political foundations.
FinnishNähdäksemme komission ero johtuu ennen kaikkea juuri niihin liittyvistä syistä.
As we see it, these two aspects are the main reason for the Commission's resignation.
FinnishNämä ovat ainoastaan joitakin esimerkkejä asiaan liittyvistä toimintamalleista.
That stands to reason. These are just some examples of the types of policies involved.
FinnishPitäydyn joissakin direktiiviin liittyvistä lääketieteellisistä seikoista.
I should like to confine myself to a few of the medical aspects of the directive.
FinnishKiitämme esittelijää Lontoon pommi-iskuihin liittyvistä surunvalitteluista.
We thank the Rapporteur for his condolences in respect of the London bombings.
FinnishParlamentin jäseninä kannamme erityisen vastuun niihin liittyvistä haasteista.
Particular responsibility for the challenges involved rests with us parliamentarians.
FinnishHeidän on myös oltava tietoisia avioeroon ja asumuseroon liittyvistä menettelyistä.
They should also be informed about the procedures relating to divorce and separation.
FinnishLisäksi on kysymys Turkin rannikoista ja siihen liittyvistä uhista Egeanmerellä.
Also, there is the question of the Turkish shores and the related threats to the Aegean.
FinnishYksittäisten jäsenvaltioiden on itse päätettävä arvonlisäveroon liittyvistä asioista.
That is a matter for our individual states to decide when we talk about VAT.
FinnishPrestigen haaksirikkoon liittyvistä tapahtumista on tehtävä lisätutkimuksia.
Further investigation into the events surrounding the loss of the Prestige is needed.
FinnishArvoisa puhemies, aikaa on vähän ja asiaan liittyvistä kysymyksistä on jo puhuttu paljon.
Mr President, time is short and already a lot has been said about these matters.
FinnishTämä johtuu arvoihin ja periaatteisiin sekä etuihin liittyvistä seikoista.
This is firstly for reasons both of values and principles, and of interests.
FinnishMietinnössänne on useita rakentavia ehdotuksia tästä ja tähän liittyvistä seikoista.
Your report makes constructive suggestions about these and related points.

Other dictionary words

Finnish
  • liittyvistä

Moreover, bab.la provides the Polish-English dictionary for more translations.