"lisäetu" English translation

FI

"lisäetu" in English

EN

FI lisäetu
volume_up
{noun}

lisäetu (also: ekstra, plussa)
volume_up
bonus {noun}
Hyvät parlamentin jäsenet, tämä on lisäetu, jota emme saa haaskata.
Ladies and gentlemen, this is a bonus that we should not carelessly fritter away.
Se on vain taloudellisesta tehokkuudesta johtuva väliaikainen lisäetu.
It is merely a temporary bonus resulting from economic efficiency.
Vapaaehtoistyö on lisäetu, jonka me kansalaiset annamme toisillemme.
Voluntary activity is a bonus that we, as citizens, offer others.

Context sentences for "lisäetu" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishEuroopan ihmisoikeustuomioistuimen työ helpottuu, mikä on tervetullut lisäetu.
The fact that the ECHR’s workload will be reduced comes, then, as a welcome fringe benefit.
FinnishYksi talousarvion lisäetu on sen joustavuuden lisääntyminen odottamattomissa olosuhteissa.
An additional asset of the budget is its greater flexibility in unforeseen circumstances.
FinnishToinen lisäetu on siinä, että Kiinan on ryhdyttävä noudattamaan Maailman kauppajärjestöön liittymisen myötä sen sääntöjä.
Another additional advantage is that China, through its entry into the World Trade Organisation, will be subject to its rules.
FinnishEräs toinen merkittävä lisäetu on, että komiteaan osallistuu kasviperäisten lääkeaineiden todellisia asiantuntijoita, mikä on kiistattomasti tärkeää.
Another significant and additional benefit is that we will have real experts in herbal medicine on this committee, which is clearly essential.
FinnishTällä olisi se lisäetu, että se vähentäisi EU:n jäsenvaltioihin kohdistuvaa painetta ja niihin kohdistettuja vaatimuksia noudattaa vakaus- ja kasvusopimusta lisälainanoton suhteen.
This would have the added benefit of taking the pressure off EU Member States and their individual requirements to keep within the Stability and Growth Pact in terms of additional borrowing.