"lisäksi siellä" English translation

FI

"lisäksi siellä" in English

See the example sentences for the use of "lisäksi siellä" in context.

Similar translations for "lisäksi siellä" in English

lisäksi adverb
lisäksi preposition
siellä adverb
English

Context sentences for "lisäksi siellä" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishSen lisäksi juuri siellä ympäristön suojelemisella voidaan saavuttaa eniten.
In addition, the environmental gain is potentially at its highest in those countries.
FinnishTämän lisäksi siellä on menneistä sodista peräisin olevia hylättyjä ammuksia.
Added to this there is the dumped ammunition from past wars.
FinnishAlueella on myös Euroopan parlamentin valtuuskunta, ja lisäksi siellä toimii neuvoston edustajisto.
The European Parliament has a delegation there and finally, we also have Council representation.
FinnishLisäksi siellä on tietoa harjoittelupaikoista, kesätöistä ja au pair -paikoista.
You can get advice on writing your CV, finding a job in Hungary or abroad, or on traineeships, holiday work and au pairing.
FinnishLisäksi siellä järjestetään Euroopan urheilufoorumi.
There will also be a European forum on sport.
FinnishLisäksi siellä on kuollut monia omien maidemme kansalaisia, eurooppalaisia, ja monien uskotaan olevan kateissa.
In addition, many of our fellow citizens, citizens of Europe, have died there, and many are believed to be missing.
FinnishHaluaisin ilmoittaa teille lisäksi Libanonin tilanteesta, koska siellä on vastikään tapahtunut tärkeää kehitystä.
I should report to you in addition on the situation in Lebanon, where important events have also recently taken place.
FinnishLisäksi siellä on uhkana laaja nälänhätä.
In addition, widespread famine is threatening.
FinnishEn tiedä, tunnetteko Deauvillen kaupunkia, mutta kauniin rannan ja muutamien upeiden hotellien lisäksi siellä on myös kasino.
I do not know if you know Deauville, but, aside from the beach and some beautiful hotels, there is a casino.
FinnishSiellä todetaan lisäksi ennen kaikkea Latinalaisen Amerikan Kehityspankin osalta, millaisia summia saatetaan edelleen tarvita.
There it will also be determined, under the aegis of the Inter-American Development Bank, what amounts can still be demanded.
FinnishPuola on uusista jäsenvaltioista suurin, ja sen lisäksi että syrjintä on siellä yleistä, viranomaiset vähättelevät ongelmaa.
Poland is the largest of the new countries, and a country where not only is discrimination widespread, but is also played down by the authorities.
FinnishLisäksi siellä pidettiin tiistaina 20. toukokuuta ulkoministereiden neuvottelut.
On Tuesday, 20 May the Ministers of Foreign Affairs met to discuss the subject, and I was delighted that you too were able to attend and put forward your ideas.
FinnishTiesimme kuitenkin silloin, joulukuussa 1995, että Turkki miehittää vuodesta 1974 Kyproksen yhtä osaa ja harjoittaa siellä lisäksi kulttuurista kansanmurhapolitiikkaa.
We nevertheless already knew then, in December 1995, that since 1974 Turkey has militarily occupied part of Cyprus and furthermore is actually carrying out a policy of cultural genocide there.

Other dictionary words

Finnish
  • lisäksi siellä

Translations into more languages in the bab.la English-Italian dictionary.