"lisämaksu" English translation

FI

"lisämaksu" in English

FI lisämaksu
volume_up
{noun}

lisämaksu (also: lisähinta)
Suurellinen sanahelinä Euroopan yhtenäisyydestä ei ole paljonkaan arvoista, kun vaihtoehtona on pieni lisämaksu...
All this talk of unity within Europe is worth very little when faced with a small additional premium.
lisämaksu
lisämaksu (also: kuittaus, ylihinta, lisäpainama)
On puhetta erityisestä rahastosta, joka luodaan asettamalla lisämaksu lentolipuille sekä myös konkurssivakuutuksesta.
There is talk of a special fund created from a surcharge on air tickets, and also of bankruptcy insurance.
Lisäksi kortilla maksamisesta voidaan veloittaa lisämaksu myyntipisteessä tai ylimääräinen nostomaksu yksityisellä pankkiautomaatilla.
Finally, card payments can also be subject to a surcharge at the point of sale or to an additional withdrawal fee at privately-owned ATMs.

Context sentences for "lisämaksu" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishLisämaksu ei ole pelkästään rangaistustoimi tai haittojen aiheuttajien kuriinpanotoimi.
This extra tax is not only a sanction or a measure to discourage those causing the disruption.
FinnishOn myös myönteistä, että vuoristoalueilla voidaan periä lisämaksu.
It is also a positive thing that a supplemental rate can be charged in mountainous areas.
FinnishJos viisumimaksuun lisätään vielä jopa 30 euron suuruinen lisämaksu, ei mielestäni voida puhua avoimesta ja vastaanottavaisesta Euroopasta.
If a charge of up to EUR 30 is added, this does not correspond with my idea of an open and hospitable Europe.
FinnishJos lisämaksu kuitenkin peritään, voitaisiin ostettua kiintiötä vastaava osa siinä tapauksessa käyttää rakenneuudistuksiin.
If the super levy should then be collected anyway, then the part corresponding to the bought-up quota could then be used for restructuring.
FinnishOlen yllättynyt siitä, että edelleen peritään lisämaksu yksin matkustavilta, joiden on kerta kaikkiaan joskus vaikea löytää tähän varoja.
I am surprised that they continue to charge supplements to single people who sometimes simply find it difficult to afford this.
Finnish62,50 euroa plus lisämaksu, jonka maksamme rakenneuudistusrahoista - 237,50 euroa - tekee tonnilta 300 euroa, jonka viljelijät lähettävät takaisin komissioon.
EUR 62.5 plus the top-up that we pay from the restructuring money - EUR 237.5 - comes to EUR 300 per tonne that the farmers send back to the Commission.
FinnishSelvennykseksi mainitsen, että kuukausittaiset korotukset ovat kuukausittainen lisämaksu maanviljelijöille, jotka lykkäävät viljan lähettämistä interventiovarastoon.
For those who do not understand, monthly increments are an increased monthly payment paid to farmers for delaying sending their cereals into intervention.
FinnishOlisi myös asianmukaista ottaa käyttöön lisämaksu, jos maanviljelijät käyttävät pakollisessa viljelykierrossa vähintään neljää eri kasvia, joista ainakin yksi on valkuaiskasvi.
It would also be appropriate to introduce a supplementary payment if farmers use a mandatory rotation of at least four different crops, including at least one protein crop.
FinnishAuton käytön yleistyessä joukkoliikenne teki yhä enemmän tappiota, ja rajanylityspaikkoja harvennettiin ja matkustajien piti maksaa lisämaksu voidakseen ylittää rajan.
As public transport increasingly was operating at a loss due to the rise of the car, sections of track at the borders were thinned out and passengers had to pay an extra charge to cross the border.