"lisämaksut" English translation

FI

"lisämaksut" in English

FI lisämaksut
volume_up
{plural}

lisämaksut (also: lisähinnat)

Context sentences for "lisämaksut" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishMinusta ruuhka-aikoina ajamisesta säädetyt lisämaksut muodostavat myös myönteisen seikan.
I think the increased charges for driving at peak hours are another positive feature.
FinnishKysymys nro 43 Mary Banotti (H-1180/98): Aihe: Yksin matkustavien matkoista perittävät lisämaksut
Question No 43 by Mary Banotti (H-1180/98) Subject: Single supplements-travel costs
FinnishLisäksi komissio haluaa, että eri kustannukset, maksut, verot ja lisämaksut ilmoitetaan selkeästi.
Moreover, it also wants the various costs, charges, taxes and surcharges to be clearly shown.
FinnishLisämaksut ruuhka- ja yöajoista tulee myös hyväksyä luokituksen piiriin.
It is also planned to allow differentiation in the form of additional charges at peak times or at night.
FinnishTunnemme myös vuoristoalueiden viljelijöitä koskevan säädöksen, Natura 2000 -ohjelman lisämaksut ja muut vastaavat.
We are also familiar with the mountain farmers’ regulation, the Natura 2000 additional payments, and such like.
FinnishEurooppalainen veronmaksaja joutuu viimekädessä vastuuseen näistä päätöksistä ja maksamaan lisämaksut omasta pussistaan.
It will be the European taxpayer who will have to cough up for these decisions, by paying additional contributions.
FinnishKomissio ei siis ymmärrä, millä tavoin yksin matkustavien matkoista perittävät lisämaksut voivat olla ristiriidassa yhteisön lainsäädännön kanssa.
Therefore the Commission does not deem single-person supplements to be contrary to Community law.
FinnishVoiko komissio ilmoittaa, ovatko yksin matkustavien henkilöiden matkoista perittävät lisämaksut vastoin yhteisön oikeutta?
Can the Commission inform me whether the supplements applied to single people's travelling costs are contrary to Community Law?
FinnishHaluan myös korostaa, että on tärkeää varmistaa alkuperäisiä rotuja, erityisesti lammas- ja vuohirotuja koskevat lisämaksut tuottajille.
I must also stress the importance of ensuring an additional payment for producers to support indigenous breeds of sheep and goat in particular.
FinnishEräs tällainen usein mainittu ratkaisu on kansalliset lisämaksut, joita on sattumoisin jo kokeiltu meihin toisin sanoen uusiin jäsenvaltioihin.
One such solution, that is often mentioned, is national top-ups, which, incidentally, has already been tried out on us, the new Member States.
FinnishToinen lento, jonka piti olla ilmainen, onkin seuraavanlainen: luottokorttimaksu: 12 euroa, verot ja muut lisämaksut: 39,96 euroa, vakuutus: 14 euroa.
And then the one that was supposed to be free is as follows: credit card fee: EUR 12; taxes, fees and charges: EUR 39.96; insurance: EUR 14.
FinnishJos yhteisö menettää varoja rikollisen toiminnan vuoksi, tulevat lisämaksut aina tietysti viime kädessä jäsenvaltioiden veronmaksajien maksettaviksi.
If the Community loses resources as a result of criminal activity, it is obviously always the taxpayers in the Member States who will have to make good the shortfall in the end.
FinnishOlen tietoinen mietinnössä mainituista saasteongelmista ja suhtaudun niihin hyvin vakavasti, mutta ilmansaasteita ja meluhaittoja koskevat lisämaksut eivät ole vastaus ongelmaan.
I am familiar with the issues of pollution mentioned in this report and I take them very seriously, but additional charges for air and noise pollution are not the answer.