"lisäohjeita" English translation

FI

"lisäohjeita" in English

See the example sentences for the use of "lisäohjeita" in context.

Context sentences for "lisäohjeita" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishJos et edelleenkään kuule ääntä, lisäohjeita on ohjeaiheessa Äänikortit: usein kysyttyjä kysymyksiä.
If you still can't hear any sound, see Sound cards: frequently asked questions.
FinnishJos nämä ratkaisut eivät toimi, voit katsoa lisäohjeita Microsoft Community -verkkosivustosta.
If these solutions don’t work, you can find more help on the Microsoft Community website.
FinnishSaat tarvittaessa lisäohjeita ja -apua ottamalla yhteyttä tukeen.
For additional help with your order, you can contact support.
FinnishLisäohjeita aktivointiin saat ottamalla yhteyttä tukeen.
For additional help with the activation process, contact support.
FinnishJos tarvitset lisäohjeita tietokoneen BIOSiin pääsemiseksi tai NX:n käyttöönottoon, voit ottaa yhteyttä tukeen.
If you need help accessing the BIOS on your PC or turning on NX, you can contact support.
FinnishLisäohjeita saat laitteen mukana tulleista ohjeista tai ottamalla yhteyden tietokoneen valmistajaan.
Refer to the documentation that came with the device or contact your computer manufacturer for assistance.
Finnish(Lisäohjeita on tulostimen käyttöoppaassa.)
(For additional help, consult the printer manual.)
FinnishTilannetta seurataan jatkuvasti, ja lisäohjeita annetaan, jos muiden alueiden tilanne edellyttää matkustusrajoituksia.
This is under constant review and further advice will be issued if the situation in other regions warrants travel restrictions.
FinnishJos saamassasi virheilmoituksessa on numerosarja 0x800482d4 tai se alkaa kirjaimilla LEFKPK, hanki lisäohjeita Microsoft-tilin keskustelupalstoilta.
If the error message you receive includes 0x800482d4 or starts with LEFKPK, get more help in the Microsoft account forums.
FinnishNämä yhteydet eivät ole tähän mennessä tuottaneet tuloksia, ja komissio odottaa neuvostolta lisäohjeita voidakseen edetä asiassa.
Those contacts have not so far borne fruit, and the Commission is now waiting for supplementary instructions from the Council, so that it can take the matter further.
FinnishKysymyksen esittäjä tiennee, että kirjoitin jouluussa 2007 CESR:lle ja ESME:lle saadakseni lisäohjeita siitä, mitä minun olisi tehtävä tietyillä aloilla.
The questioner will be aware that in December 2007 I wrote to CESR and to ESME for further advice as to what I should do in relation to certain areas.
Finnishkomissio antaa lisäohjeita kumppanuuslausekkeen täytäntöönpanosta nykyisissä ohjelmissa ja avoimuutta EU:n rahoittamien suurten hankkeiden yhteydessä lisätään.
more guidance from the Commission on how to put the partnership clause into practice under current programmes and improving transparency in respect of EU funding of major projects.

Other dictionary words

Finnish
  • lisäohjeita

Have a look at the English-Spanish dictionary by bab.la.