"lisärahaa" English translation

FI

"lisärahaa" in English

See the example sentences for the use of "lisärahaa" in context.

Context sentences for "lisärahaa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishSiksi hieman pettyy, kun näkee kuinka vähän lisärahaa on tullut.
It is therefore a little disappointing to see how little money has been added.
FinnishSe on aivan selvästi lisärahaa, jota ei ole aiemmin ollut muiden ulkoisten toimien käytettävissä.
It is quite evident that this is additional money that was not available beforehand for other external actions.
FinnishEi riitä, että annetaan entistä enemmän kehitysapua, mutta ilman lisärahaa köyhyyttä ei saada juurituksi maailmasta.
More development aid is not enough but, without extra funding, poverty cannot be eradicated.
FinnishOlemme löytäneet rahat ja saaneet kokoon asetuksen, mutta tuo miljardi euroa ei ole kokonaan lisärahaa.
We have found the money and we have put the regulation together, but it is not a totally additional billion.
FinnishEn vastustaisi ollenkaan lisärahaa kollegoideni budjettiin - komission jäsenen Potočnikin budjettiin tai ulkosuhteiden budjettiin - mutta sitä olisi pohdittava yhdessä budjettikeskustelussa.
I would not mind additional money in my colleagues' budget - Mr Potočnik's budget or the external relations budget - but it should be seen in common in the budget debate.

Other dictionary words

Finnish
  • lisärahaa

Translations into more languages in the bab.la English-Hindi dictionary.