"lisäselvityksiä" English translation

FI

"lisäselvityksiä" in English

See the example sentences for the use of "lisäselvityksiä" in context.

Context sentences for "lisäselvityksiä" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishOn varmastikin olemassa lukuisia tarkistuksia, jotka tarvitsevat lisäselvityksiä.
There are certainly a number of amendments where we need further clarification.
FinnishJos haluatte lisäselvityksiä, olen käytettävissänne kuten ennenkin.
If you require any further explanation, as usual I will be only too happy to provide it.
FinnishMielestäni on varsin merkityksellistä, että olemme päätyneet kannattamaan lisäselvityksiä.
I believe that it is very significant that we have concluded that further research is needed.
FinnishHaluaisin kuitenkin lisäselvityksiä ja tutkimuksia aiheesta.
However, I would like more clarification and research on the subject.
FinnishJäsen Thorsin tarkistusta en ymmärrä, ja pyytäisin muutamia lisäselvityksiä, jotta se voitaisiin hyväksyä.
I do not understand Mrs Thors' amendment and it requires clarification if it is to be accepted.
FinnishLisäselvityksiä on odotettavissa vasta lähitulevaisuudessa.
We are not expecting further findings until the near future.
FinnishMyös tästä asiasta saamme lisäselvityksiä.
It is another point on which clarification is needed.
FinnishSuonette siis anteeksi, etten yritä nyt antaa lisäselvityksiä julkilausumaan.
Consequently, I think I explained clearly how our thinking is developing. I also defined the limits ECOFIN and the ministers themselves have already set.
FinnishMielestäni lisäselvityksiä tarvitaan.
I think that we need further clarification.
FinnishAiomme antaa myöhemmin lisäselvityksiä ja varmistaa, että teidät pidetään ajan tasalla neuvostossa käytävistä neuvotteluista.
I can tell you we intend to report back again and make sure you are kept constantly in touch with the deliberations within the Council.
FinnishHaluaisin tästä syystä hyödyntää tätä tilaisuutta ja selventää joitakin kohtia, joiden osalta tarvitaan mielestäni vielä lisäselvityksiä.
I should therefore like to take advantage of this opportunity to clarify some issues where I believe further explanation is still required.
FinnishTämä mietintö on myönteinen, mutta tietyistä näkökohdista tarvitaan lisäselvityksiä ja sen vuoksi päätin tällä kertaa äänestää tyhjää.
This report, while with merit, does require further clarification on certain aspects and therefore I have chosen to abstain on this vote at this time.
FinnishNe eivät vielä ole päässeet selvyyteen siitä, sisältääkö raportti Leonardosta sellaisia uusia tietoja, jotka vaatisivat lisäselvityksiä.
They have not yet reached a conclusion as to whether the report contains new elements in relation to Leonardo that would require further investigation.
FinnishGalician väestön ja muidenkin alueiden kärsimä ja yhä jatkuva taloudellinen ja ekologinen katastrofi edellyttää lisäselvityksiä.
There should be further analysis of the economic and ecological disaster that has not only occurred but continues to occur for the people of Galicia and other areas.
FinnishMe olemme myös useaan otteeseen pyytäneet demarssien kautta Iranin viranomaisilta lisäselvityksiä maassa tapahtuneista ihmisoikeusloukkauksista.
We have also asked the Iranian authorities several times for further clarification of the violations of human rights that have occurred in the country.
Finnish2 %: n ja 0 %: n välillä on epämääräinen marginaali, tulkinnanvarainen marginaali, josta odotamme kuulevamme lisäselvityksiä.
What is a stable rate? Between 2 % and 0 %, there is a margin of vagueness, a margin of interpretation for which we are awaiting clarification.
FinnishJos Euroopan komissiolle myönnettäisiin vastuuvapaus pyytämättä siltä lisäselvityksiä, se olisi selvä osoitus parlamentin heikkoudesta.
For us to grant discharge without asking the European Commission for further details would, of course, be evidence of weakness on the part of the European Parliament.
FinnishKun luin Lloyd'sia koskevia vetoomuksia käsittelevää mietintöä, sain ensinnäkin sellaisen vaikutelman, että on yhä asioita, jotka vaativat lisäselvityksiä.
Reading the report about the Lloyd's Petitions left me, in the first place, with the impression that matters remain which require further clarification.
FinnishKatson kuitenkin, että alueiden komitean tapauksessa tarvitaan lisäselvityksiä ennen kuin voimme tehdä päätöksen vastuuvapauden myöntämisestä.
Where the Committee of the Regions is concerned, however, I find that further investigations are required before we can take a decision on the issue of granting discharge.
FinnishToiseksi totean, että komissio on pyytänyt lisäselvityksiä yhdeltä jäsenvaltiolta, josta on tehty erityisen paljon hakuja hyvin lyhyen ajan kuluessa.
Second, the Commission has asked for further clarification from one Member State where a particularly high number of searches were noticed in a very short period of time.

Other dictionary words

Finnish
  • lisäselvityksiä

In the English-Korean dictionary you will find more translations.