"lisätaakka" English translation

FI

"lisätaakka" in English

See the example sentences for the use of "lisätaakka" in context.

Context sentences for "lisätaakka" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishKyseessä on taloudellinen lisätaakka, jota Irlannin työläiset eivät hyväksy.
This is a further economic burden which the working people of Ireland will not accept.
FinnishSe on huomattava lisätaakka meille parlamentin jäsenille mutta myös parlamentin hallinnolle.
It is a large additional burden for us as MEPs, but also for the administration of the House.
FinnishNe olisivat tarpeeton lisätaakka hakijamaille, joilla on muutenkin kädet täynnä tehtävää.
That would put an unnecessary added burden on the applicant countries, because they have enough on their hands already.
FinnishEurooppalainen diplomaattikorkeakoulu on rahan tuhlausta ja siitä tulisi vain yksi lisätaakka veronmaksajille.
A European diplomatic college is a waste of money and would become another burden on the taxpayer.
FinnishTämä aiheuttaisi päällekkäiskäyttöä ja olisi hallinnollinen lisätaakka direktiivin mukaiseen päätökseen verrattuna.
This would cause a doubling up of work and would mean an administrative overload with regard to the decision to conform to the directive.
FinnishMinkä suuruinen olisi se hallinnollinen lisätaakka, joka tästä aiheutuisi vientiyrityksille, ja mitkä olisivat tällaisen tilanteen taloudelliset seuraukset?
What would be the additional administrative burden for exporters, and what would be the economic implications of this?
FinnishOn varmaa, että seuraavan puheenjohtajavaltion harteilla lepää laajentumisen toteuttamisen lisätaakka, ja se on vaikea tehtävä.
It is a certainty that the coming presidency will have to shoulder the additional burden of making enlargement a reality, and that will be difficult.
FinnishNäiden ehdotusten aiheuttama lisätaakka on kohtuuton alalle, joka on jo joutunut kärsimään terveyskriiseistä ja joka odottaa uusia yhteisen maatalouspolitiikan suuntaviivoja.
These proposals will result in new burdens that are too much for a sector that has already been weakened by health crises, and which is awaiting the new CAP guidelines.

Other dictionary words

Finnish
  • lisätaakka

Have a look at the English-Dutch dictionary by bab.la.