"lisätalousarvio" English translation

FI

"lisätalousarvio" in English

See the example sentences for the use of "lisätalousarvio" in context.

Context sentences for "lisätalousarvio" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishNäiden kahden jälkimmäisen seikan vuoksi myöhemmin tehdään lisätalousarvio.
These two latter points will be the subject of an amending budget later.
FinnishLisätalousarvio on seurausta Lissabonin sopimuksen voimaantulosta.
The amending budget is the outcome of the entry into force of the Treaty of Lisbon.
FinnishLisätalousarvio käsittää - myös lukuja mainitakseni - yhteensä noin 9 846 miljoonaa euroa.
The supplementary budget, in terms of numbers, totals EUR 9.846 million.
FinnishMeidän on saatava aikaan muutos, joka on kaikesta päätellen tärkeämpi kuin yksittäinen lisätalousarvio.
This is probably more important than approving the occasional additional budget.
FinnishSe pitäisi tehdä esittämällä komissiolle lisätalousarvio.
This should be done through an amending budget to be submitted to the Commission.
FinnishLissabonin sopimuksen tullessa voimaan saatetaan tarvita sitä koskeva lisätalousarvio.
In this regard, there may have to be an amending budget should the Treaty of Lisbon enter into force.
FinnishTämä lisätalousarvio täyttää oikeudelliset ja talousarviota koskevat vaatimukset ja on kurinalainen.
This amending budget fulfils legal and budgetary standards and good financial discipline.
FinnishEsittelijä Gillin mietinnössä ehdotetaan lisätalousarvio nro 9:n hyväksymistä ilman tarkistuksia.
Mrs Gill’s report proposes that the draft Ninth Amending Budget be adopted without amendment.
FinnishEnsimmäinen lisätalousarvio on laajentumista koskeva korjaava ja täydentävä lisätalousarvio.
The first amending budget, No 1, is a supplementary and amending budget that relates to enlargement.
Finnish(SV) Lisätalousarvio koostuu kolmesta eri asiakokonaisuudesta, jotka koskevat aivan eri aloja.
(SV) The amending budget is made up of three distinct elements covering completely different fields.
FinnishTämä lisätalousarvio täyttää oikeudelliset ja talousarviota koskevat vaatimukset ja on kurinalainen.
Legal and budgetary standards and good financial discipline are fulfilled in this amending budget.
Finnish. - (PT) Tämä lisätalousarvio heijastaa selvästi Euroopan unionin talousarvioiden ristiriitaisuuksia.
This amending budget clearly reflects the contradictions in the European Union's budgets.
FinnishLisätalousarvio nro 1/2010: Pääluokka I - Euroopan parlamentti (
Amending budget no 1/2010: Section I - Parliament (
FinnishTämä on kolmas uutta elintä koskeva lisätalousarvio tänä vuonna.
This is the third time in this year that this new supervisory body has been the subject of an amending budget.
FinnishKannatan esittelijän näkökannan noudattamista hyväksymällä lisätalousarvio nro 7/2009.
I am in favour of following the point of view of the rapporteur in accepting the proposed Draft amending budget No 7/2009.
FinnishLisätalousarvio nro 1/2008 - Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto (keskustelu)
Amending budget No 1/2008 - Solidarity Fund - Mobilisation of the European Union's Solidarity Fund (debate)
FinnishLisätalousarvio on seurausta Lissabonin sopimuksen voimaantulosta.
on behalf of the PPE Group. - (PT) This amending budget is a result of the entry into force of the Treaty of Lisbon.
FinnishHaluaisin korostaa, että on toivottavaa, että korjaava ja täydentävä lisätalousarvio hyväksytään nopeasti.
I would like to underline the desirability of a rapid adoption of the supplementary and amending budget.
FinnishSen sijaan niistä on määrä laatia lisätalousarvio.
Rather, they should be the subject of an amending budget.
FinnishArvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen Schreyer, lisätalousarvio ja 971 miljoonaa euroa eivät sinänsä ole ongelma.
Mr President, Commissioner, the supplementary budget per se and the EUR 971 million are not the problem.

Other dictionary words

Finnish
  • lisätalousarvio

Translations into more languages in the bab.la English-Turkish dictionary.