"lisätietoa" English translation

FI

"lisätietoa" in English

See the example sentences for the use of "lisätietoa" in context.

Context sentences for "lisätietoa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishEIP:n joulukuussa 2008 julkaisemassa moninaisuusstrategiassa on lisätietoa asiasta.
This is something we can read about in its Diversity Strategy from December 2008.
FinnishVoitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
FinnishLisätietoa oikeuksista on Sinun Eurooppasi- ja Europe Direct -sivustoilla.
You can find more information about your rights in Your Europe and Europe Direct.
FinnishSaat lisätietoa teeman tallentamisesta katsomalla tämän ohjeaiheen seuraavan osion.
To learn more about saving a theme, see the next section in this Help topic.
FinnishMediatiedusteluista ja haastattelupyynnöistä on lisätietoa media -osiossa.
For press related information or interview requests please see the press page.
Finnish(Lisätietoa verkon etsimisestä on ohjeaiheessa Mitä on verkon etsiminen?)
(For more information about network discovery, see What is network discovery?)
FinnishLisätietoa muista tietokoneen osista on ohjeaiheessa Tietokoneen osat.
For more information about other parts of a computer, see Parts of a computer.
FinnishArvoisa puhemies, haluaisin saada lisätietoa siitä, mitä komissaari juuri sanoi.
Mr President, it is a point of information arising from what the Commissioner has just said.
FinnishLisätietoa liikennevahinkoja ja vahingonkorvauksia koskevista kansallisista säännöistä:
Find out more information about national regulations concerning accidents and amounts:
FinnishOlen aina valmis auttamaan niitä, jotka tarvitsevat yksityiskohtaisempaa lisätietoa.
My door is always open to those who need further detailed information.
FinnishLisätietoa TARGET2-Securities-palvelusta (englanniksi): www.ecb.europa.eu/paym/t2s/about.
For details about TARGET2-Securities, see www.ecb.europa.eu/paym/t2s/about.
FinnishSaat lisätietoa lukemalla Windows 7 Upgrade Advisorin tietosuojatiedot.
For more information, read the Windows 7 Upgrade Advisor privacy statement.
FinnishVoitte saada niistä lisätietoa omalta yksiköltänne, sillä ne ovat olleet valtava menestys.
Find out about them via your services, because they have been a spectacular success’.
FinnishLisätietoa saa EKP:n verkkosivuilla tänään julkaistusta lehdistötiedotteesta.
A press release containing further information has been published today on the ECB’s website.
FinnishViime perjantaina saimme lisätietoa komission yksiköiltä, mistä olemme kiitollisia.
Last Friday, we received additional information from your offices, for which we are indebted.
FinnishLisätietoa saa EKP:n verkkosivuilla 28.6.2005 julkaistusta lehdistötiedotteesta.
A press release containing further information was published on the ECB’s website on 28 June 2005.
FinnishLisätietoa on hallinnosta ja valvonnasta kertovassa osiossa EKP:n verkkosivuilla.
In addition, the ECB falls within the scope of the EU anti-fraud scheme. See Corporate Governance.
FinnishLisätietoa Europa palvelimen kielipolitiikasta saa tästä linkistä.
Further information about the language policy of Europa may be found here.
FinnishLisätietoa verkkokauppojen käytöstä: Online-ostosten tekeminen Windows Media Playerissa.
For more information about accessing online stores, see Shop online in Windows Media Player.
FinnishLisätietoa aiheesta löytyy EKP:n verkkosivuilla tänään julkaistusta lehdistötiedotteesta.
A press release containing further information has been published today on the ECB’s website.

Other dictionary words

Finnish
  • lisätietoa

More translations in the English-French dictionary.