"lisätietojen" English translation

FI

"lisätietojen" in English

See the example sentences for the use of "lisätietojen" in context.

Context sentences for "lisätietojen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishPuhemiehistö ottaa teihin yhteyttä lisätietojen antamiseksi tästä asiasta.
My office will contact you for further details in order to follow up on that matter.
FinnishTällä hetkellä emme näe mitään syytä siihen, että Yhdysvaltain olisi vaadittava lisätietojen antamista.
At this point we cannot see any reason from the USA side to insist on presenting additional data.
FinnishLisätietojen tarpeessa vierailkaa verkkosivuillamme osoitteessa...
For further information please consult our website at…
FinnishJäsenvaltiot voivat myös edellyttää lisäasiakirjaa yksinomaan lisätietojen antamista varten.
Member States will also be able to decide to introduce an additional document which will be of a purely informative nature.
FinnishLisätietojen saaminen on äärimmäisen tärkeää.
FinnishKomission jäsen piti lupauksensa ja antoi tämän lisätalousarvion Portugalin hallituksen esittämien lisätietojen perusteella.
The Commissioner has kept her word by issuing this amending budget once the Portuguese Government provided further information.
FinnishUskon näet, että tarkkailua tärkeämpää kaikille on ennen kaikkea lisätietojen saaminen ekosysteemiin kohdistuvista vaikutuksista.
In fact, more than monitoring, I believe it especially important for everyone to know more about the impact on the ecosystem.
FinnishJälkimmäinen puuttuu asiaan ainoastaan ensimmäisen jäsenvaltion pyynnöstä lisätietojen saamiseksi tai veronkantoprosessissa.
The latter will only intervene upon request of the first Member State in order to obtain additional information or in the tax recovery process.
FinnishLisätietojen saantia varten suosittelen teille komission ensimmäistä yhtäläisiä mahdollisuuksia käsittelevää vuosikertomusta.
For exhaustive information, may I however refer you to the first annual report on equal opportunities which the Commission has just published.
FinnishVastuuvapauden myöntämisen lykkäämisestä ja lisätietojen vaatimisesta on tullut lähes tapa talousarvion valvontavaliokunnassa.
It has become almost established practice within the Committee on Budgetary Control to postpone the discharge and to ask for more information.
FinnishLisätietojen pyytäminen sai aikaan epätietoisuutta myös komissiossa, ja siksi olemme sitä mieltä, että nyt ei ole oikea ajankohta ratifioida tätä sopimusta.
It was also at a loss to answer the questions we raised, and as a result we feel that this is not the right time to ratify this Agreement.
FinnishRajavalvonta ei tarkoita nykyaikana pelkästään rajan fyysistä valvontaa, vaan se edellyttää myös monenlaisten lisätietojen ja -taitojen hallintaa.
In today's world, protecting a border does not only involve physically guarding it, but activities requiring additional knowledge and skills in a range of areas.
FinnishPyydän, että ennen kuin puheenjohtajakautenne loppuu kesän alussa, teette kaikkenne lisätietojen saamiseksi ruotsalais-eritrealaisesta toimittajasta Dawit Isaacista.
The Italian presidency specifically raised cases such as that of Mr Dawit Isaac – who is of dual nationality – directly with the Eritrean authorities.
FinnishLisätietojen ohella yrityksille on annettava voimakkaita taloudellisia kannustimia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi niiden tarjoamista tavaroista ja palveluista.
Such increased awareness, however, needs to be accompanied by strong economic incentives for business to reduce greenhouse gas emissions from the goods and services they provide.

Other dictionary words

Finnish
  • lisätietojen

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Chinese-English dictionary.