"lisättävät" English translation

FI

"lisättävät" in English

See the example sentences for the use of "lisättävät" in context.

Context sentences for "lisättävät" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishTallennussijainti on sijainti, johon kirjastoon lisättävät kohteet on tapana tallentaa.
The save location is where the items you put in a library typically get saved.
FinnishEsimerkiksi kirjastoon lisättävät kohteet indeksoidaan automaattisesti.
For example, anything you include in a library is automatically indexed.
FinnishKirjoita lisättävät tai korjattavat tiedot ja paina ENTER-näppäintä.
Type the information that you want to add or fix, and then press ENTER.
FinnishValitse uuteen tallennustilaan lisättävät asemat ja valitse Luo varanto.
Select the drives you want to add to the new storage space, and then tap or click Create pool.
FinnishTiedostoihin lisättävät sanat tai lauseet, jotka kuvaavat tiedostojen sisältöä.
Words or phrases you add to your files to describe them.
FinnishKirjastoon lisättävät kansiot indeksoidaan automaattisesti.
When you do that, the content in that folder is automatically indexed.
FinnishKirjoita soveltuviin kunkin välilehden kenttiin lisättävät tai korjattavat tiedot ja napsauta OK.
In the appropriate boxes on each tab, type the information that you want to add or fix, and then click OK.
FinnishVarmista, että kaikki lisättävät kuvat ovat samassa kansiossa kuin käytössä olevan diaesityksen kuvat.
Make sure that all the pictures you want to add are located in the same folder as the current slide show pictures.
FinnishValitse Valitse virtapainikkeen toiminto ja valitse sitten lisättävät asetukset Sammutusasetukset-kohdasta.
Tap or click Choose what the power button does and under Shutdown settings, choose the options you want to add.
FinnishRuokaan lisättävät sadat keinotekoiset lisäaineet ja tuhannet aromit eivät saa aiheuttaa haittaa terveydellemme.
The hundreds of artificial additives and the thousands of flavourings added to foods must not harm our health.
FinnishEtsi diaesitykseen lisättävät kuvat.
Find the pictures that you want to include in your slide show.
FinnishPVV pitää myönteisenä myös sitä, että direktiivillä estetään piilokustannukset ja viimeisenä lisättävät kustannukset.
The PVV also thinks it is a good thing that this directive will put an end to hidden costs and those added on at the end.
FinnishValitse lisättävät hakupalvelut.
Click the search providers you would like to add.
FinnishUseimmat työpöydälle lisättävät kuvakkeet ovat pikakuvakkeita, mutta voit tallentaa työpöydälle myös tiedostoja tai kansioita.
Most of the icons you add to your desktop will be shortcuts, but you can also save files or folders to the desktop.
FinnishAsenna lisättävät valvontaohjelmat.
Install the controls that you want to add.
FinnishKun kaikki kansion kuvat ovat valittuina, kaikki kansioon lisättävät kuvat lisätään diaesitykseen automaattisesti.
If all of the pictures in the folder are selected, any new pictures that you add to the folder will be added to the slide show automatically.
FinnishJos valitset vain joidenkin kohteiden synkronoimisen, uudet SkyDrive-kansioon tietokoneessasi lisättävät kohteet synkronoidaan SkyDrive.comiin,
If you choose to sync only some items, new items you add to the SkyDrive folder on your PC will sync to SkyDrive.com,
FinnishOlemme oppineet Haitin maanjäristyksen jälkeen, että meidän on lisättävät unionin tehokkuutta, koordinointia ja näkyvyyttä.
After the earthquake in Haiti, we have learned the lesson that we need to increase the efficiency, coordination and visibility of the Union.
FinnishKun etsit lisättävät kuvat sisältävän kansion tietokoneesta selaamalla, kaikki kansion kuvat valitaan automaattisesti.
If you browse to a folder on your computer to find the pictures that you want to add, all pictures in that folder will be automatically selected.
FinnishKaksoisnapsauta lisättävää kieltä, kaksoisnapsauta Näppäimistö-vaihtoehtoa, valitse lisättävät tekstipalvelut ja valitse sitten OK.
Double-click the language you want to add, double-click Keyboard, select the text services options you want to add, and then click OK.

Other dictionary words

Finnish
  • lisättävät

Have a look at the Esperanto-English dictionary by bab.la.