"lisätyt" English translation

FI

"lisätyt" in English

See the example sentences for the use of "lisätyt" in context.

Context sentences for "lisätyt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishJäsenvaltioiden on kuitenkin rahoitettava myös kaikki nämä lisätyt määrärahat.
The Member States, however, must also fund these additional costs.
FinnishKaikki lisätyt ohjelmat on asennettava uudelleen ja kaikki tiedostot on palautettava.
You’ll need to reinstall all of the programs that you’ve added, and restore all of your files.
FinnishIntranet-, Luotetut sivustot- ja Rajoitetut sivustot -vyöhykkeisiin lisätyt sivustot
Websites added to intranet, trusted, or restricted zones
FinnishLisätyt siirtymät näkyvät aikajanan Siirtymä-raidalla.
Any transitions that you add appear on the Transition track of the timeline.
FinnishOminaisuuksien poistaminen -valintaikkunassa voi poistaa vain Windows-järjestelmässä lisätyt ominaisuudet.
The Remove Properties dialog box only removes properties that were added using Windows.
FinnishMinun täytyy sanoa, että jotkin mosaiikkiin lisätyt palaset ovat kuitenkin pienempiä kuin toiset palaset.
I have to say that some of the pieces added to the mosaic are worth rather less than others.
FinnishTietosuoja-välilehden evästehallintaan lisätyt sivustot
Websites added for special cookie handling under the Privacy tab
FinnishKirjastoihin voi lisätä kansioita eri sijainneista niin, että näet lisätyt tiedostot yhdessä paikassa.
In libraries, you can include folders from different locations so that you can see the files in one place.
FinnishNimittäin esittelijän lisäämät palaset ovat hieman parempia kuin myöhemmin lisätyt palaset, ja se on vaarallista.
The bits added by the rapporteur himself are rather better than those put in later, and that is a danger.
FinnishViimeisen viikon aikana lisätyt televisio-ohjelmat
FinnishUskon lisäksi, että muutkin toimet ovat yhtä tehokkaita tässä asiassa kuin keskitetysti lisätyt budjettimäärärahat.
In addition, I think that measures of a different kind are as effective in this area as central increases in budget appropriations.
FinnishAihe: Sianruokaan lisätyt antibiootit
FinnishJos haluat poistaa kaikki aiemmin lisätyt tiedot laitteesta ja valmistella sen synkronointia varten Playerin kanssa, käytä alustusominaisuutta.
If you want to erase all pre-existing data from your device and prepare it to sync with the Player, use the format feature.
FinnishLuetteloon lisätyt ohjeet: ILO:n ohjeet laivojen romuttamisesta ja OECD:n antamat tietokoneita koskevat ohjeet, voidaan myös hyväksyä.
The guidelines added to the list – the ILO guidelines on ship-breaking and the OECD guidelines on personal computers – can also be accepted.
FinnishKun palautat Office-toiminnon oletusasetukset, myös kaikki aloitusnäyttöön kiinnitetyt kohteet sekä kirjanmerkkeihin lisätyt SharePoint-sivustot menetetään.
Also, when you reset the Office hub, you’ll lose anything that you’ve pinned to your start screen as well as any SharePoint sites you’ve bookmarked.
FinnishOikeutetusti esittelijä kysyy, ovatko elintarvikkeisiimme lisätyt lisäaineet todella välttämättömiä, ja kysyy varsinkin sitä, ovatko ne todella terveytemme kannalta vaarattomia.
The rapporteur rightly wonders if the additives added to our foodstuffs are really necessary and, more especially, if they are really harmless.

Other dictionary words

Finnish
  • lisätyt

In the English-Romanian dictionary you will find more translations.