"loppuraportti" English translation

FI

"loppuraportti" in English

See the example sentences for the use of "loppuraportti" in context.

Context sentences for "loppuraportti" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishYksityiskohtien erilaisista arvioista huolimatta tämä loppuraportti ansaitsee tukemme.
Although the details may be assessed somewhat differently, this final report merits our support.
FinnishFoorumin loppuraportti koostuu oletettavasti kolmesta pääkohdasta.
The Forum's report is expected to contain three main sections.
FinnishTämä loppuraportti todella on loppuraportti.
This final report really is a final report.
FinnishTämän tutkimuksen loppuraportti on saatu ja sen kopioita on annettu Euroopan parlamentin ikääntymistä koskevan Intergroupin jäsenille.
The final report on this study has been received and copies have been given to the members of the European Parliament Intergroup on Ageing.
FinnishAlliance of Civilisations -hankkeen korkean tason työryhmän loppuraportti sisältää yksityiskohtaisia ja hyödyllisiä ehdotuksia molemmista aiheista.
The Final Report of the High-Level Group on the Alliance of Civilisations contains detailed, useful proposals on both subjects.
FinnishViimeistään kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun loppuraportti ja ehdotus myöntämisperusteiksi on toimitettu komissiolle, komissio kuulee EUEB:tä ehdotusluonnoksesta.
Not later than three months after the final report and the draft criteria, the Commission shall consult the European Union Ecolabel board on a draft proposal on this issue.

Other dictionary words

Finnish
  • loppuraportti

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Dutch dictionary.