"lopputulos" English translation

FI

"lopputulos" in English

FI lopputulos
volume_up
{noun}

1. general

volume_up
issue {noun}
Olipa lopputulos mikä tahansa, uskon meidän jälleen palaavan tähän kysymykseen tulevaisuudessa.
Whatever the outcome, I believe that we will be returning again to this issue in the future.
Asiasta keskustellaan parhaillaan valmistelukunnassa, ja lopputulos riippuu hallitustenvälisen konferenssin neuvotteluista.
This is an issue under discussion in the Convention, and the eventual result will depend on the negotiation at the Intergovernmental Conference.
Minusta kyse on tuloksista ja lopputulos tässä on se, ettei mitään asianmukaisesti arvioituja vaihtoehtoja eläinkokeille ole olemassa.
As far as I am concerned, the matter at issue is the conclusion, and the conclusion is that there are no validated alternatives.
lopputulos
volume_up
upshot {noun}
Lopputulos on se, että rajatarkastuksia tehdään yhä näiden maiden rajoilla.
The upshot of this situation is that border checks are still carried out along the borders of these countries.
Mikä oli tämän kaiken verenvuodatuksen lopputulos?
And what is the upshot of all this bloodshed?
Lopputulos on siis epäsuotuisa: EU rakentaa makrotasolla mutta vaikuttaa haitallisesti mikrotasolla.
We therefore have to deal with an undesirable upshot from this: the EU builds at macro level and has an adverse influence at micro level.

2. sports

lopputulos

Context sentences for "lopputulos" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishEdessämme oleva lopputulos on kompromissi, jota voimme hyvin mielin kannattaa.
The end result we have before us is a compromise which we are happy to support.
FinnishYhteisten uudistustoimiemme onnistunut lopputulos on aiheuttanut monia muutoksia.
This successful product of our joint reforming activity entails many changes.
FinnishNyt olen tyrmistynyt, että Euroopan unionissa sallitaan vain yksi lopputulos.
Now I am flabbergasted that only one end result is allowed in the European Union.
FinnishÄlkää panko pahaksenne, mutta minusta tämä lopputulos ei vaikuta kovin onnistuneelta.
Please do not be offended if I say that the final result is not quite a success.
FinnishJuuri institutionaalisissa asioissa Amsterdamin lopputulos on kaikista negatiivisin.
Indeed, it is the institutional questions left by Amsterdam that are the worst.
FinnishOlipa lopputulos mikä tahansa, toivon, että siitä tulee järjestelmän tuntomerkki.
Whatever the eventual outcome, I hope that will be a hallmark of the scheme.
FinnishOli asian lopputulos mikä tahansa, vielä on mahdollista antaa joitain suosituksia.
Whatever the outcome of the case, it is still possible to make some recommendations.
FinnishSe ei saa olla lopputulos, johon uusi eurooppalainen rakennepolitiikka johtaa.
That should not be the outcome of this new European Structural Funds policy.
FinnishMeidän mielestämme sotilaallisen väliintulon lopputulos puhuu omasta puolestaan.
As far as we are concerned, the outcome of the military intervention speaks for itself.
FinnishTämä oli itse asiassa Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuoden lopputulos.
In fact this was also the outcome of the European Year on Intercultural Dialogue.
FinnishJäsen Maat oli oikeassa todetessaan, että komission on varmistettava hyvä lopputulos.
Mr Maat was right when he said that the Commission must make a good job of it.
FinnishArvoisa puhemies, mielestäni tämä lopputulos osoittaa yhteisömenetelmän oikeaksi.
Mr President, it seems to me that the outcome is a vindication of the Community method.
FinnishLopputulos on monissa kysymyksissä teollisuusvaliokunnan ehdotuksen mukainen.
The result is identical in many areas to the proposal made by the Industry Committee.
FinnishUskon todella, että saavuttamamme lopputulos sopii välineenä myös tähän yhteyteen.
I really do believe that the final outcome we arrived at is a tool in this context too.
FinnishLopputulos oli se, että yritys suljettiin ja 10 työntekijää irtisanottiin.
The result was that the company closed down and 10 more people were made redundant.
FinnishAikaansaamamme lopputulos on kuitenkin avoin ja järkevästi tasapainoinen.
That said, the end result that we have is an open and reasonably balanced one.
FinnishPahin mahdollinen lopputulos olisi kuilun muodostuminen Turkin ja EU:n välille.
The worst outcome of this process would be a chasm developing between Turkey and the EU.
FinnishOlen sitä mieltä, että keskustelut kestivät kauan, mutta lopputulos palkitsee vaivan.
The discussions have been long but the final result has made it worthwhile.
FinnishLopputulos on se, että nykyisten yritysten on myös pakko ryhtyä toimimaan huonommin.
The end result will be that existing companies will also be forced into bad practices.
FinnishSitä paitsi lopputulos, kuten täällä on sanottu, ei myöskään ole täysin tyydyttävä.
And what we have achieved, as has already been said, is not at all satisfactory either.