"loppuun asti" English translation

FI

"loppuun asti" in English

FI loppuun asti
volume_up
[idiom]

loppuun asti (also: loppuun saakka)
Kokeessa 16, missä koehenkilö näkee kaltaisensa ihmisen menevän loppuun asti, 90 prosenttia menee loppuun asti.
In study 16, where you see somebody like you go all the way, 90 percent go all the way.
Me puolustamme kansalaisten perusoikeuksia loppuun asti.
We will protect the fundamental rights of our fellow citizens all the way.
Tämän vuoksi on mielestäni mentävä loppuun asti jopa pyrkimällä äänten enemmistöön Barcelonassa.
That is why I feel that we must go all the way and push for a majority vote at Barcelona too.

Similar translations for "loppuun asti" in English

asti preposition
English

Context sentences for "loppuun asti" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishTämä syrjintä pysyy sikäli, että naiset saavat kärsiä siitä elämänsä loppuun asti.
This discrimination lives on, in that women suffer from it to the end of their lives.
FinnishMeidän on taivallettava eteenpäin aloittamallamme tiellä ja kuljettava se loppuun asti.
Having chosen our road ahead, we must now go down it and pursue it to the end.
FinnishTulemme työskentelemään asian puolesta vähintäänkin puheenjohtajakautemme loppuun asti.
We will continue our efforts, to the end of our presidency at the very least.
FinnishJos päätämme aloittaa liittymisneuvottelut, meidän on vietävä ne loppuun asti.
If we agree to start accession negotiations we should see them through.
FinnishOn kuitenkin tehtävä selväksi, että tästä on pidettävä kiinni loppuun asti.
It must, however, be made clear that this must be kept up to the very end.
FinnishTästä huolimatta komission on tietenkin hoidettava tehtävänsä loppuun asti.
Nonetheless, the Commission must obviously continue to see its job through to the end.
FinnishPyydän siis, älkäämme seuratko loppuun asti komission viitoittamaa tietä.
I beg of you, therefore, that we do not follow the Commission's proposal to the end.
FinnishKysyn teiltä vielä kerran, voitteko pysyä virassa kautenne loppuun asti.
I would ask you once again: are you able to stay on to complete your term in office?
FinnishMenkäämme loppuun asti ulottamalla tämä koko elintarviketeollisuuteen!
Let us go the whole hog and apply it to the whole of the foodstuffs industry!
FinnishSiksi on toteutettava kaksi määrätietoista toimenpidettä ja tuettava niitä loppuun asti.
Two determined actions must therefore be taken and seen through to the end.
FinnishSaanen myös sanoa toisen asian: me emme ole vielä harkinneet asiaa loppuun asti.
And I want to assure you that we are still thinking, and I hope we will always go on thinking.
Finnish2007 loppuun asti kestävän siirtymäkauden aikana kullekin kansalliselle
period up to the end of 2007, monetary income to be allocated to NCBs will
FinnishJa niinpä yleisö, suloinen, kaunis yleisö, eli onnellisena elämänsä loppuun asti.
And for that, the audience -- the lovely, beautiful audience -- would live happily ever after.
FinnishTällainen on siis avunantajien konferenssissa esitettävä ehdotus vuoden 2004 loppuun asti.
That, then, will be our proposal for the donors' conference for up to the end of 2004.
FinnishNiinpä diplomaattista tietä on tutkittava vakaumuksellisesti ja loppuun asti.
The diplomatic options should therefore be explored with conviction until they are exhausted.
FinnishValitettavasti vain harvat kuitenkin jäivät viikonlopun jälkeen kokouksen loppuun asti.
Unfortunately, however, after the weekend, very few stayed in Johannesburg until the end.
FinnishYmmärtänette, ettemme tässä tilanteessa voi käydä keskustelua loppuun asti.
You will realise that, under these circumstances, we shall not be able to finish the debate.
FinnishEnnen muuta en aio sanoa, että Irakin sota on ollut traaginen virhe alusta loppuun asti.
Above all, I shall not say that this war has been a tragic mistake from beginning to end.
FinnishSen nojalla yleinen vähimmäistaso on 15 prosenttia vuoden 2015 loppuun asti.
It will fix the minimum standard rate at 15% up to the end of 2015.
Finnishvuosi vuodelta vuoden 2007 loppuun asti, minkä jälkeen rahoitustulo
in annual stages until the end of 2007, after which monetary income will be