"loppuun mennessä" English translation

FI

"loppuun mennessä" in English

See the example sentences for the use of "loppuun mennessä" in context.

Similar translations for "loppuun mennessä" in English

mennä verb

Context sentences for "loppuun mennessä" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishTämän lisäksi, voimmeko odottaa sen esittämistä tämän vuoden loppuun mennessä?
Moreover, can you anticipate the proposal to be tabled before the end of the year?
FinnishOlen varma, että saamme laadittua kelvollisen talousarvion vuoden loppuun mennessä.
I am sure that we will be able, by the end of the year, to present a sound Budget.
FinnishTaiwan on ainoastaan ilmoittanut aikomuksestaan tehdä niin vuoden loppuun mennessä.
Taiwan has merely declared its intention to implement this by the end of the year.
FinnishYleiskokouksen tehtävänä on nyt hyväksyä joku niistä vuoden loppuun mennessä.
It is now up to the General Assembly to decide on one by the end of the year.
FinnishNäiden välineiden otaksutaan olevan käyttövalmiita tämän vuoden loppuun mennessä.
These instruments are supposed to be ready for use by the end of this year.
FinnishPyytäisin häntä laatimaan asiaa koskevan suunnitelman vuoden 1997 loppuun mennessä.
I would like to ask him if he will bring forward a plan by the end of 1997 on this?
FinnishArvioinnin tulosten arvioidaan olevan käytettävissä vuoden 2004 loppuun mennessä.
The result of this risk assessment is expected to become available by the end of 2004.
FinnishTähtäin on asetettu niin, että sopimus ratifioidaan vuoden loppuun mennessä.
The aim is that the convention should be ratified before the end of the year.
FinnishUNHCR arvioi, että vuoden 2007 loppuun mennessä määrä saattaa olla 2,3 miljoonaa.
By the end of 2007, the UNHCR estimates this number could be 2.3 million.
FinnishTukea nostetaan seitsemään miljoonaan euroon vuoden 2007 loppuun mennessä.
That assistance will be further increased to EUR 7 million by the end of 2007.
FinnishUskomme, että ensimmäinen suuntaviivapaketti valmistuu vuoden loppuun mennessä.
We believe that, by the end of the year, we shall have the first package of guidelines.
FinnishOdotamme kovasti, että saamme tämän tiedonannon marraskuun loppuun mennessä.
We look forward to receiving this communication between now and the end of November.
FinnishToimivaltuuksia koskevat johtopäätökset tehdään tämän vuoden loppuun mennessä.
The conclusions are to be reached on those terms of reference by the end of this year.
FinnishToivon, että se tehdään kuun loppuun mennessä, jotta kaikki voi alkaa kesäkuussa.
I hope that this will be done by the end of the month, so that it can all start in June.
FinnishLuotan, että Romaniasta tulee tämän viikon loppuun mennessä Naton jäsen.
I am confident that by the end of this week Romania will become a member of Nato.
FinnishHaluaisimme varmistaa, että kyseinen uudistus toteutetaan toimikautemme loppuun mennessä.
We would like to ensure that this reform is completed by the end of our mandate.
FinnishMe toivomme, että tähän päästään tämän vuoden loppuun mennessä tai ensi vuoden alussa.
We hope this can be achieved by the end of this year or the beginning of next year.
FinnishJa kysymyksenä on nyt se, miten me aiomme vuoden 1997 loppuun mennessä...
And the question which is raised is how we are, between now and the end of 1997...
FinnishMaaliskuun loppuun mennessä puheenjohtajamaa Saksa isännöi konferenssia Kölnissä.
At the end of March the German presidency will host a ministerial conference in Cologne.
FinnishOdotan innokkaasti ”yhteistä lainsäädäntöä” koskevia ehdotuksia vuoden loppuun mennessä.
I look forward to the proposals for a 'common legislation' by the end of the year.

Other dictionary words

Finnish
  • loppuun mennessä

In the English-Danish dictionary you will find more translations.