"loppuunkäsitelty" English translation

FI

"loppuunkäsitelty" in English

See the example sentences for the use of "loppuunkäsitelty" in context.

Context sentences for "loppuunkäsitelty" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishVoin vakuuttaa komission jäsen Kinnockille, että asia ei ole loppuunkäsitelty.
I can assure Commissioner Kinnock that the case is not closed.
FinnishTämä asia on loppuunkäsitelty vasta sitten, kun parlamentti on sitä mieltä.
The case will only be closed when Parliament deems it to be so.
FinnishKollegamme Nicole Fontainen mietintö lääkäreiden vapaasta liikkuvuudesta on loppuunkäsitelty.
Nicole Fontaine's report on the free movement of doctors is nearing its concluding stage.
FinnishLuulen, arvoisat jäsenet, että tämä asia on loppuunkäsitelty.
Ladies and gentlemen, I think the incident is closed.
FinnishKysymys ei kuitenkaan ole ilmeisesti loppuunkäsitelty.
Obviously that is not the end of the story.
FinnishSiksi, että ongelmaa ei ole lähellekään loppuunkäsitelty.
Because the problem is far from solved.
FinnishTämä kysymys ei ole näin ollen loppuunkäsitelty. Lupaan teille, että käytän kaikkea asemani tuomaa valtaa vaikuttaakseni asiaan.
This matter is therefore not closed; I promise you that I will bring all my leadership to bear on it.
FinnishJos ymmärsin komission jäsen Kinnockia oikein kuulemistilaisuudessa, asia on komission osalta loppuunkäsitelty.
If I understood Commissioner Kinnock correctly at his hearing, then, as far as the Commission is concerned, the case is closed.
FinnishAsia on osaltani loppuunkäsitelty.
The matter is closed as far as I am concerned.
FinnishLisäponnistuksia tarvitaan kuitenkin, koska sisämarkkinoita ei ole vielä saatettu päätökseen, eikä tämä ehdotus ole siten vielä loppuunkäsitelty.
Renewed efforts, though, are needed for we do not yet have an internal market, and so we have not yet heard the last of this proposal.
FinnishNäin ollen komission näkökulmasta tapauksen käsittelyn lopettaminen oli rutiinimenettely: tapaus on loppuunkäsitelty.
Therefore, as far as the Commission is concerned, this case has been dropped in the same way as all others are dropped: the relevant proceedings have been closed.
FinnishMerkittäviä askeleita otettu, jotta muodostettavaan hallitukseen saataisiin naisia mukaan, mutta se ei riitä eikä asia ole loppuunkäsitelty.
Important steps have been taken for women to be included in the formation of the government, but that is not enough and the process is not finished.
FinnishTapaus on nyt loppuunkäsitelty, sillä pelkään, että jos jäsen Miranda sanoo vielä jotakin, jäsen Ribeiro e Castrokin sanoo taas jotakin, ja siihen me voisimme käyttää vaikka koko päivän.
That is the end of the matter because if Mr Miranda says something else and Mr Ribeiro e Castro says something else, we may very well be here all day.

Other dictionary words

Finnish
  • loppuunkäsitelty

In the English-Chinese dictionary you will find more translations.