"lopuillaan" English translation

FI

"lopuillaan" in English

See the example sentences for the use of "lopuillaan" in context.

Context sentences for "lopuillaan" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishMeidän on muistettava kuitenkin myös se, että varainhoitovuosi on lopuillaan.
We must also recognise, though, that it is the end of the financial year.
FinnishKeskustelut alkavat kuitenkin olla lopuillaan, ainakin parlamentissa.
However, the time for debate, in this House at least, is almost over.
FinnishVuosi 2004 on lopuillaan, emmekä ole päässeet edes alkuun hankkeemme toteuttamisessa.
We are now at the end of 2004 and our undertaking is nowhere near even starting to be implemented.
FinnishProsessi on nyt lopuillaan, ja huomenna te saatte äänestää tästä erinomaisesta mietinnöstä.
We are now at the end of this process and tomorrow, you will be voting on this excellent report.
Finnish   Arvoisa puhemies, arvoisa puheenjohtaja Nicolaï, Alankomaiden puheenjohtajakausi on lähes lopuillaan.
   Mr President, Mr Nicolaï, the Dutch Presidency has nearly come to an end.
FinnishLopuksi todettakoon, että laajentumisurakka on lopuillaan.
In conclusion, the enlargement marathon is nearing the finish line.
FinnishDelors´in kausi komission puheenjohtajana oli juuri lopuillaan.
At that time we were unable to judge them.
FinnishOn aika päättää 27 valtion unionimme tulevaisuuden hallinnosta, ja harkinnan ja keskustelun kausi on lopuillaan.
The period of reflection and debate to decide the future governance of the EU of 27 is coming to an end.
FinnishKun katson tänään ulos istuntosalin ikkunasta tuohon kaatosateeseen, huomaan, että kesä on aivan lopuillaan.
When I look outside the Chamber today, with the pouring rain, I think we are very close to the end of the summer.
FinnishParlamentin vaalikausi on kuitenkin lopuillaan.
However, this Parliament's term is coming to an end.
FinnishTiivis neuvottelujakso on nyt lopuillaan, ja ohjelma toivottavasti hyväksytään parin viikon kuluessa.
We are now at the end of a very intensive period of negotiation and the programme will hopefully be adopted in a couple of weeks' time.
FinnishTätä tilannetta on vaikea hallita, kun omaisuudenhankintaprosessi alkaa muutaman vuoden kuluttua olla lopuillaan.
This situation will be difficult to manage when, in a few years' time, the property-acquisition process will start to decline.
FinnishTämä ryhmäpoikkeusasetus on nyt lopuillaan ja valmisteilla on alan vapauttaminen vain vuoden pituisen siirtymäjakson jälkeen.
This exemption regulation is now shortly due to expire and preparations are being made for liberalisation, with a transitional period of just one year.
FinnishPuhun teille nyt aikana, jolloin ensimmäisten Latviasta Euroopan parlamenttiin valittujen jäsenten toimikausi alkaa olla lopuillaan.
I am speaking to you today at a time when the term of office of the first Members of the European Parliament to be elected from Latvia is drawing to a close.
FinnishArvoisa puhemies, haluan kiittää neuvoston puheenjohtajaa hänen vastauksestaan ja olen iloinen siitä, että työ on meneillään ja itse asiassa lopuillaan.
Mr President, I want to thank the President-in-Office for his reply and I am pleased that work is under way and in fact, near finalisation.
FinnishTämä tarkoittaa sitä, hyvät jäsenet, että koska parlamentin vaalikausi on lopuillaan, olemme käytännöllisesti katsoen laatineet parlamenttimme työjärjestyksen tulevaksi vaalikaudeksi.
This means that, as we are coming to the end of this parliamentary term, we have almost completely prepared the Rules of Procedure of this House for its next term.
FinnishOlen samaa mieltä siitä, että Euroopan parlamentilla ei ole ollut tilaisuutta tai sille ei ole annettu sellaista, koska vaalikausi oli lopuillaan keskustella ohjeista.
I agree that the European Parliament did not have the opportunity - or that it was not given the opportunity, as we had reached the end of the parliamentary term - to discuss the directives.

Other dictionary words

Finnish
  • lopuillaan

Translations into more languages in the bab.la English-Chinese dictionary.