"lopullinen päätös" English translation

FI

"lopullinen päätös" in English

See the example sentences for the use of "lopullinen päätös" in context.

Similar translations for "lopullinen päätös" in English

lopullinen adjective
päätös noun
paatos noun
English

Context sentences for "lopullinen päätös" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishLopullinen neuvoston päätös on siis odotettavissa vasta ensi vuoden puolivälissä.
A final decision by the Council cannot now be expected before the middle of next year.
FinnishHaluan kuitenkin painottaa, että lopullinen päätös kuuluu jäsenvaltioille.
Let me nevertheless stress that it is for Member States to take the final decision.
FinnishTämän takia komission lopullinen päätös tehtiin vasta 5. joulukuuta.
This is why the definitive decision of the Commission was only taken on 5 December.
FinnishJäsenvaltioilla on kuitenkin edelleen toimivalta tehdä lopullinen päätös rahoitusasioista.
However, the final decision on finances will be left to the Member States.
FinnishOn tärkeää, että oikeus tehdä lopullinen päätös jää jäsenvaltioille.
It is important that the Member States retain their right to make the final decision.
FinnishMielestämme on jo aika tehdä lopullinen päätös eikä ottaa enää huomioon kaupallisia etuja.
We think it is time to make a final decision and pay no more attention to commercial interests.
FinnishJoka tapauksessa lopullinen päätös asiassa kuuluu jäsenvaltioille.
In any event, the final decision in this respect is the responsibility of the Member States.
FinnishMilloin siis tulee lopullinen päätös tämän lain voimaantulosta?
When will the final decision be taken on how long this law is to remain on the statute book?
FinnishSiksi on aika ottaa ratkaiseva askel ja tehdä lopullinen päätös.
It is therefore time to take the plunge and make a final decision.
FinnishToisin sanoen päätös on lopullinen, eikä siihen voida enää hakea muutosta eikä lykätä sen täytäntöönpanoa.
In other words, the option to appeal and the stay of execution will not be possible.
FinnishSiksi lopullinen päätös varauksesta on jätettävä syksyyn.
Accordingly, the final decision on the contingency reserve must be left until the autumn.
FinnishLopullinen päätös kuuluu joka tapauksessa Islannin kansalle.
It will be up to the Icelandic people to decide in the end, anyway.
FinnishVoin vain toivoa, että tilanne selkiintyy ennen kuin ohjelmasta tehdään lopullinen päätös.
I can only hope that the situation will become clearer before a final decision is taken on the programme.
FinnishLopullinen päätös vastuuvapauden myöntämisestä vielä viidelle virastolle tehtiin vasta hiljattain.
It was only recently that a final decision was made to grant discharge to a further five agencies.
FinnishTämän jälkeen lopullinen päätös riippuu tietysti neuvostosta.
Afterwards, of course, the decision will be up to the Council.
FinnishMeidän on tehtävä lopullinen päätös siitä, pystyykö Eurooppa tekemään tulevaisuudessa päätöksiä.
We have to decide for once and for all whether Europe will be capable of taking decisions in the future.
FinnishNeuvoston toimivaltaan kuuluu kuitenkin tehdä lopullinen päätös.
But it is the Council that must take the final decision.
FinnishVoimme keskustella miten paljon tahansa, mutta minkäänlainen konkreettinen ja lopullinen päätös ei ole mahdollinen.
We can debate as much as we like, but no kind of concrete and final decision is possible.
FinnishUskon, että lopullinen päätös tehdään ylihuomenna.
I trust final adoption will take place the day after tomorrow.
FinnishEn voi muuta kuin pahoitella, ettei parlamenttia kuultu, ennen kuin tarkistuksesta tehtiin lopullinen päätös.
I can only regret that Parliament was not consulted before a final decision on the review was taken.

Other dictionary words

Finnish
  • lopullinen päätös

Search for more words in the English-Chinese dictionary.