"lopullisesti" English translation

FI

"lopullisesti" in English

FI lopullisesti
volume_up
{adverb}

lopullisesti (also: pysyvästi)
Onko komissio luopunut lopullisesti tämän luettelon päivittämisestä?
Has the Commission abandoned the task of updating this for good?
Harkitsetteko tätä ehdotusta uudelleen vai hylätäänkö se lopullisesti?
Will you reconsider this proposal, or will it be jettisoned for good?
Ajatus parlamentaarisesta ulkopolitiikan valvonnasta on ehkä haudattu lopullisesti.
The idea of parliamentary control on foreign policy has perhaps been buried for good.
lopullisesti (also: kertaheitolla)
Kansallistetaanko yhteinen maatalouspolitiikka uudelleen lopullisesti?
Will the common agricultural policy be renationalised once and for all?
Se haluaa päästä lopullisesti eroon Halkin teologisen oppilaitoksen tapauksesta.
It wishes to dispense with the Theological College of Halki once and for all.
Siten meillä on mahdollisuus todellakin ratkaista tämä ongelma lopullisesti.
That is the opportunity for us genuinely to resolve this problem once and for all.
lopullisesti (also: parantumattomasti)

Context sentences for "lopullisesti" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishKolmanneksi: milloin hän odottaa asian ratkeavan lopullisesti ja tyydyttävästi?
Third: When does he expect the matter to be finally and satisfactorily resolved?
FinnishVasta käytäntö kuitenkin lopullisesti osoittaa, ovatko toimet olleet onnistuneita.
Nevertheless, the proof of the pudding is in the eating - as we say in Britain.
FinnishKyse on valkoisesta kirjasta, jossa ei vielä mitään ole päätetty lopullisesti.
We are dealing here with a White Paper, in which nothing is finally decided.
FinnishMyöskään moottorien tehon mittaamiseen liittyvää ongelmaa ei selvitetty lopullisesti.
The question of how to measure engine power has not been finally resolved either.
FinnishJos sallimme sen, sinetöimme lopullisesti Euroopan unionin merenkulkijoiden kohtalon.
If we do this, then we sign the final death warrant for European Union seafarers.
FinnishOdotan innokkaasti, että tämä prosessi päätetään lopullisesti tulevina päivinä.
I look forward to this process reaching its fulfilment in the coming days.
FinnishJos emme korjaa tätä käsitystä, menetämme lopullisesti kansalaistemme luottamuksen.
If we do not get that right, we will definitely lose the confidence of our citizens.
FinnishTämä on kohta, josta on neuvoteltava vielä lopullisesti 15. maaliskuuta.
That is a point on which a final agreement remains to be negotiated on 15 March.
FinnishTämän uskotaan ratkaisevan lopullisesti jätelietteen hallintaongelmat.
This is expected to resolve definitively the problem of sewage sludge management.
FinnishNeuvotteluja ei pitäisi ainoastaan keskeyttää, vaan ne pitäisi katkaista lopullisesti.
The negotiations should not just be suspended, they should be broken off indefinitely.
FinnishVoitamme terrorismin lopullisesti vain poistamalla köyhyyden ja tietämättömyyden.
It is only by eradicating poverty and ignorance that we will definitively defeat terrorism.
FinnishNe ovat muuttumassa lopullisesti, emmekä tiedä, mihin tämä kehitys johtaa.
They are being changed irreversibly and we do not know where we are going.
FinnishMeidän täytyy voittaa ne lopullisesti yhteistyössä Itä-Euroopan kansojen kanssa.
In partnership with the people of Eastern Europe we must overcome those aspects conclusively.
FinnishUkraina sulki lopullisesti Tsernobylin ydinvoimalan 15. joulukuuta 2000.
On 15 December 2000, Ukraine shut down definitively the Chernobyl nuclear power plant.
FinnishKun asetukset palautetaan, kaikki aiemmat asetukset menetetään lopullisesti.
After a reset, all previous settings are lost and cannot be recovered.
FinnishEmme tule koskaan onnistumaan lopullisesti hävittämään tämäntyyppistä rikollisuutta.
We will never be able to rid ourselves entirely of this type of crime.
FinnishEmakkojen ja nuorten emakkojen lieassa pitäminen pitää kieltää lopullisesti.
The use of tethers for sows and gilts will be definitively forbidden.
FinnishKomissio laatii aiheesta julkilausuman, kun direktiivi on hyväksytty lopullisesti.
The Commission will issue a declaration to this effect when the directive is finally adopted.
FinnishOn ensisijaisen tärkeää, että nihilistinen terrorismi kitketään lopullisesti.
As a matter of urgency we must put an end, finally, to this nihilistic culture of terrorism.
FinnishEuroopan unioni määrittää kantansa asiaan lopullisesti Sevillan Eurooppa-neuvostossa.
The European Union will decide its final position here at the European Council in Seville.