"lopun alkua" English translation

FI

"lopun alkua" in English

See the example sentences for the use of "lopun alkua" in context.

Similar translations for "lopun alkua" in English

loppua verb
alku- adjective

Context sentences for "lopun alkua" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishToivottavasti ensi viikon vaalit merkitsevät siellä lopun alkua levottomuuksille.
Hopefully next week’s elections there might start to bring that to an end.
FinnishOn todennäköisempää, että se mitä viime viikolla tapahtui, merkitsee lopun alkua.
No: it is more likely that what has happened in the last week marks the beginning of the end.
FinnishLuulen kuitenkin, että olemme lähellä lopun alkua ennemmin kuin alun loppua.
I do think, however, that we are near the beginning of the end rather than the end of the beginning.
FinnishJälkiviisaasti voidaan todeta, että kyseinen keskustelu merkitsi lopun alkua silloiselle komissiolle.
With hindsight, this debate marked the beginning of the end of the former Commission.
FinnishSitten lopuksi, arvoisa puhemies, vastuuvapaus vuodelta 1996 oli lopun alkua edelliselle komissiolle.
Finally, Mr President, the 1996 discharge was the beginning of the end of the last Commission.
FinnishKun sulkeutuu itseensä, kun kanssakäyminen muun maailman kanssa lakkaa, se on lopun alkua.
When you turn in on yourself, when you stop having exchanges with the outside world, then you start to die.
FinnishLisäisin tähän, että kyseinen sopimus merkitsee lopun alkua laajentuneelle kansalaisten unionille.
To it I would add that this Treaty represents the beginning of the end for an enlarged Union of citizens.
FinnishPoznanin työläisten kapina ei ehkä merkinnyt totalitaarisen hallinnon loppua tai edes lopun alkua.
This uprising by the workers of Poznan may not have marked the end of the totalitarian regime, or even the beginning of the end.
FinnishIrlannin näkökulmasta olemme todistamassa lopun alkua jälleenkäsittelylle Sellafieldissä, ja meillä on liittolaisia.
From an Irish perspective we are witnessing the beginning of the end of reprocessing at Sellafield and we have allies.
Finnish   Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, toivon, että huominen merkitsee lopun alkua leluissa käytettävälle pehmennetylle PVC:lle.
   Mr President, ladies and gentlemen, I hope that tomorrow will see the beginning of the end for soft PVC in toys.
FinnishTämä johti 23. marraskuuta tehtyyn yhteisymmärryspöytäkirjaan, joka mielestämme oli tämän viheliäisen kiistan lopun alkua.
The result of that was the memorandum of 23 November, which we believe was the beginning of the end of this wretched dispute.
FinnishKomission jäsenen ja parlamentin jäsenten enemmistön tavoin kieltäydyn kuitenkin uskomasta, että tämä olisi lopun alkua.
Like the Commissioner, and most fellow Members of this House for that matter, I refuse to believe, though, that this is the beginning of the end.
FinnishSe merkitsi myös lopun alkua totalitaariselle järjestelmälle ja Euroopan kahtiajaolle, mitä symboloi hyvin Berliinin muurin kaatuminen.
It also meant the beginning of the end of the totalitarian system and the division of Europe, symbolised by the fall of the Berlin Wall.
FinnishMaanpaossa oleva Iranin oppositiojohtaja Rajavi on todennut, että se, mitä Iranissa on tapahtunut, on nykyisen hallinnon lopun alkua.
The leader of the Iranian opposition in exile, Mrs Rajavi, has said that what has happened in Iran is the beginning of the end of the regime.
FinnishJos hyväksymme tämän säädöksen huomenna, se tarkoittaa lopun alkua GMO:ien kaupallisten lupien nykyiselle epäviralliselle "lykkäykselle".
Should we approve this legislation tomorrow it would mean the beginning of the end of the present informal 'moratorium' on GMO commercial approvals.
FinnishSen jälkeen tehtiin uusi epäluottamuslause-esitys, jonka juuret juontuvat itse asiassa jo BSE-taudin ajoilta, ja tuo toinen esitys merkitsi jo väistämättä lopun alkua.
In the end a different motion emerged, similar to the one at the time of the BSE debate, and the result was inevitable.
FinnishToivon, että se saa kannatusta ja muodostaa siten ennakkotapauksen, joka merkitsee näiden vahingoittavien ja tarpeettomien säädösten määräysvallan lopun alkua Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
I hope it succeeds and thus sets a precedent that is the beginning of the end in the UK for the authority of these damaging and unnecessary regulations.
FinnishHaluaisin huomauttaa, että tänään on Almansan taistelun 300-vuotispäivä; tuossa taistelussa Valencian valtio koki tappion ja samalla se merkitsi Katalonian valtion lopun alkua.
I would like to remark that today is the 300th anniversary of the Battle of Almansa, when the country of Valencia was defeated and the end of the Catalan nation began.

Other dictionary words

Finnish
  • lopun alkua

Search for more words in the Swahili-English dictionary.