"lopussa" English translation

FI

"lopussa" in English

EN

FI lopussa
volume_up
{adjective}

lopussa (also: ohi, päässyt irti)
volume_up
over {adj.}
Kautenne ei ehkä ole vielä kokonaan lopussa, mutta suurin osa siitä on jo kulunut.
Your period in office may well not yet be at an end, but most of it is already over.
Tämä kova työ ei kuitenkaan ole lopussa vaan periaatteessa sen on jatkuttava.
However, the hard work is not over; in fact, it has only just begun.
Se teki minusta Fidel Castron kannattajan jo ennen kuin hän otti vallan vuoden 1958 lopussa.
This turned me into a supporter of Fidel Castro even before he took over state power at the end of 1958.

Context sentences for "lopussa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishArvoisa puhemies, haluan myös esittää onnitteluni ja lisätä lopussa varoituksen.
Madam President, I should like to add my congratulations and conclude with a warning.
FinnishLopussa kuitenkin esitettiin kysymys, johon neuvoston puheenjohtaja voi vastata.
There has been a question, to which the President of the Council may reply.
FinnishPuheaikani on lopussa. Arvoisa puhemies, tässä parlamentissa niistä tuskin puhutaan.
Mr President, Parliament is a place where we do not actually debate very much.
FinnishViiden vuoden lohdutuspalkinto niille, joiden ura omassa maassa on lopussa.
It is five years' consolation for all those who are finished in their own countries.
FinnishEtenemistavan etsimiseen käytetty aikakausi näyttää olevan lopussa Euroopan unionissa.
An era spent on seeking the way forward appears to be ending in Europe, too.
FinnishEllei minulle varattu 30 sekuntia olisi lopussa, lukisin kysymykseni teille ääneen.
I would read out my questions to you were it not for the fact that my 30 seconds are up.
FinnishHalusin itse asiassa puhua naisista, mutta en voi, koska aikani on lopussa.
Finally, I had actually wanted to speak about women, but I cannot because my time is up.
FinnishKärsivällisyys on lopussa, kuten kaksi viikkoa, neljä viikkoa ja kuusi viikkoa sitten oli.
Our patience has run out, just like two weeks, four weeks and six weeks ago.
FinnishKemialliset aseet upotettiin mereen toisen maailmansodan jälkeen 1940-luvun lopussa.
Chemical weapons were sunk here after World War II in the late 1940s.
FinnishMiten tämä tavoite saavutetaan, kun polttoainevarannot ovat melkein lopussa?
How can we achieve this as fuel wells' supplies approach depletion?
FinnishMuistanette Euroopan unionin Laekenissa joulukuun lopussa antaman kuuluisan julkilausuman.
Remember the famous European Union declaration in Laeken, in the final days of December.
FinnishHän on joutunut sanomaan, että kärsivällisyys on lopussa, niin kuin myös kaksi viikkoa sitten.
Please note what she had to say here: patience has run out, just like two weeks ago.
FinnishToivon, että puheenjohtajavaltio Ruotsi saa asian hoidettua kuun lopussa.
I hope that the Swedish Presidency will be able to deal with the matter later on this month.
FinnishKoska tälle aiheelle tarkoitettu aika on nyt lopussa, keskeytän keskustelun.
As the time allowed has elapsed, I shall now suspend the debate.
FinnishHaluaisin todeta tämän toisen käsittelyn lopussa.
Incidentally, I am not of the view that we should not seek compromises at first reading.
FinnishAnnan teille puheenvuoron kaikista menettelyä koskevista esityksistä äänestysten lopussa.
I shall give you the floor for any points of order after the vote.
FinnishEi ole mikään ihme, että Barcelonan prosessiin kuuluvien eteläisten maiden kärsivällisyys on lopussa.
No wonder the southern countries of the Barcelona Process have run out of patience.
FinnishViikon alussa meillä oli komissiossa vain kolme naista, mutta viikon lopussa heitä oli yhdeksän.
In a week where we started with only three women in the Commission, we finish with nine.
FinnishYmpäristövaikutukset ja taloudelliset vaikutukset näkyvät vasta vuoden 2003 lopussa ja vuonna 2004.
The environmental and financial effects will become apparent only in late 2003 and 2004.
FinnishTämä prosessi on nyt lopussa. En kuullut Martin Schulzin sanovan tästä mitään aiemmin tänään.
I did not hear anything about this from Mr Schulz earlier today.