"loputtava" English translation

FI

"loputtava" in English

See the example sentences for the use of "loputtava" in context.

Context sentences for "loputtava" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishKalastuksen saalistustoimintana on loputtava, siihen ei ole enää mitään syytä.
There is no longer any reason for fishing to continue as a predatory activity.
FinnishHallituksen luvalla tapahtuvan ihmisten hakkaamisen ja ruoskimisen on loputtava.
Beating up people and whipping people on behalf of the government must stop.
FinnishVäkivaltaisuuksien on loputtava ja vuoropuhelu on aloitettava kiireesti.
The violence has to stop, and dialogue must be initiated as a matter of urgency.
FinnishTämän pelon, uhkailun ja ihmisoikeusrikkomusten ilmapiirin on loputtava.
This climate of fear and intimidation and the breaches of human rights must end.
Finnish"Euroopan linnoituksen" rakentamisen on loputtava mahdollisimman pian.
The continued construction of 'Fortress Europe' must cease as soon as possible.
FinnishTämän kaksijakoisuuden on loputtava jossain vaiheessa, ja se on ilmaistava selkeästi.
This schizophrenia must come to an end at some point, and this should be said clearly.
FinnishArvoisa komission jäsen, totean kollegoilleni ja erityisesti teille, että tämän on loputtava.
I say to colleagues and especially to you, Commissioner, that this has to stop.
FinnishArvottoman köydenvedon uuden pääjohtajan henkilöllisyydestä on myös loputtava välittömästi.
The undignified tug-of-war concerning the new President must also stop immediately.
FinnishKärsimystä ja koettelemuksia on liikaa; tästä on tultava loppu, tämän on loputtava heti!
There is too much suffering, too much hardship, and this must end, this must stop now!
FinnishSen on loputtava vuoden 2013 jälkeen, eikä vanhoja ja uusia jäsenvaltioita saa enää erotella.
It must end after 2013 and there must be no division into old and new members.
FinnishSitä on yksinkertaisesti mahdoton hyväksyä, ja sen on loputtava nyt.
That situation is simply unacceptable, and it must be brought to an end now.
FinnishMyös tämän on loputtava, jos haluamme, että vaalit pidetään kelvollisissa olosuhteissa.
This, too, has to stop if we wish the elections to take place under reasonable conditions.
FinnishTämän on todellakin loputtava.
This only advances their standing; this really must come to an end.
FinnishTällaisen toiminnan on loputtava sekä täällä että islamilaisissa maissa.
This has to stop: both here and in the countries of the Islamic world.
FinnishSen vuoksi EU: n tupakantuotantoon kohdistetun tuen on loputtava kokonaan.
The EU's support for tobacco growing should therefore end entirely.
FinnishTämän on loputtava, ja Euroopan parlamentin on lähetettävä siitä vahva viesti Ankaraan.
This has to stop and this must be a strong message sent to Ankara by the European Parliament.
FinnishEnnen kaikkea poliittisten vastustajien murhien, pahoinpitelyjen ja uhkailujen on nyt loputtava.
Above all, the murder, maiming and intimidation of political opponents must stop now.
FinnishNyt käsittelemämme päätöslauselma sisältää ehdon, että tuhoamisen on loputtava.
Today's resolution sets a limit: the demolition must stop.
FinnishAlan Johnstonin sieppauksesta johtuva radiohiljaisuus kestänyt jo liian pitkään, ja sen on loputtava.
Alan Johnston's kidnapping is the radio silence that now must come to an end.
FinnishJakartan hallitukselle myönnetty miljardituki kuitenkin löyhkää, ja tuen antamisen on loputtava!
But billions of dollars in support of the regime in Djakarta stinks and must be stopped.

Other dictionary words

Finnish
  • loputtava

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Hindi dictionary.