"loputtomasta" English translation

FI

"loputtomasta" in English

See the example sentences for the use of "loputtomasta" in context.

Context sentences for "loputtomasta" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishHe puhuivat rohkeudestaan, loputtomasta ja kunnioitettavasta rauhankaipuustaan.
They spoke of their courage and of their undying and dignified longing for peace.
FinnishAito kulttuuri ei ole riippuvainen sääntelystä tai loputtomasta tukivirrasta.
Real culture does not depend on regulations or on an endless stream of subsidies.
FinnishOlemme kaikki masentuneita alueen loputtomasta ja kamalasta tapahtumasarjasta.
We are all depressed by the endlessly grim sequence of events in the region.
FinnishAinoa tapa päästä loputtomasta baskien painajaisesta on yksinkertainen: herätkää.
The only way to get out of your endless Basque nightmare is a simple one: just wake up.
FinnishErityisesti kiitän esittelijää hänen loputtomasta uurastuksestaan parlamentin puolesta tässä asiassa.
In particular, I thank the rapporteur for his endless endeavour on behalf of the House in this regard.
FinnishAmerikkalaisten tarina, johon amerikkalainen unelma pohjautuu, on tarina loputtomasta valinnanvarasta.
The story Americans tell, the story upon which the American dream depends, is the story of limitless choice.
FinnishArvoisa puhemies, Luxemburgin huippukokous on tehnyt lopun lähes loputtomasta työttömyyttä koskevien mihinkään velvoittamattomien julistusten sarjasta.
Mr President, the Luxembourg summit put an end to the virtually endless series of non-binding statements about employment.
FinnishPidän niin ikään myönteisenä sitä, ettei tässä ole kyse sattumanvaraisia aiheita koskevasta loputtomasta ajankohtaiskeskustelusta, vaan lähestymistapamme on kokonaisvaltainen.
I also welcome the fact that we do not now have a series of endless urgencies on incidental items but that we have a comprehensive approach.
FinnishVasta silloin pääsemme eroon loputtomasta väittelystä - kuka on suurempi nettomaksaja, kuka on suurempi nettosaaja, siitähän on näköjään nykyään kiinni kaikki.
Only then will we see an end to the interminable debate about who is the biggest net contributor, who is the biggest net recipient, which is what it is obviously all about just now.

Other dictionary words

Finnish
  • loputtomasta

Moreover, bab.la provides the Spanish-English dictionary for more translations.