"luonnonolot" English translation

FI

"luonnonolot" in English

See the example sentences for the use of "luonnonolot" in context.

Context sentences for "luonnonolot" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishArvoisa puhemies, luonnonolot tulevat ilmastonmuutoksen myötä muuttumaan, se on tosiasia.
With climate change, natural conditions will change; that is a fact.
FinnishJärjestelmän lopettamista vastustavat jäsenvaltiot, joiden luonnonolot eivät suosi maidontuotantoa.
Ending the system is opposed by the countries which have unfavourable natural conditions for dairy production.
FinnishTämä tarkoittaa sitä, että erityisesti alueilla, joilla luonnonolot ovat hyvät, viime kädessä rangaistaan tehokkaita tuottajia.
That means that particularly in areas where the natural conditions are good, efficient producers will ultimately be penalised.
FinnishKannattamani tiukat toimenpiteet eivät tietenkään tarkoita, että meidän pitäisi unohtaa kunkin maan erilaiset luonnonolot.
Obviously, the strict measures I advocate do not mean that we should forget about the different natural characteristics of each country.
FinnishMielestämme luonnonolot vaihtelevat EU:ssa niin suuresti, että voidaan kysyä, millaista lisäarvoa tällaisella yhteisön politiikalla voitaisiin tuottaa.
We believe that the basic conditions within the EU are so different that it is questionable what added value such a Community policy would have.
FinnishNäiden tärkeiden syiden vuoksi kannatan myös sitä, että maatalous säilyy niilläkin seuduilla, joiden luonnonolot ovat epäsuotuisat.
For these important reasons, I too am committed to ensuring that agricultural activity is maintained in naturally disadvantaged regions as well as in good farming areas.

Other dictionary words

Finnish
  • luonnonolot

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Swahili dictionary.