"luonnonvoima" English translation

FI

"luonnonvoima" in English

See the example sentences for the use of "luonnonvoima" in context.

Context sentences for "luonnonvoima" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishOnline-toiminnan kasvu ei ole mikään luonnonvoima, joka etenee vastustamattomasti.
The increase in online gambling is not a force of nature that advances inexorably.
FinnishHurrikaanin aiheuttamat tuhot eivät ole yksinkertaisesti vain luonnonvoima, joka äkisti kohtaa ihmisiä.
The devastation caused by a hurricane is not just the result of a force of nature descending on mankind.
FinnishKun vesi tulee luoksemme tulvina, se on luonnonvoima, joka vaarantaa terveytemme, ympäristön, infrastruktuurin ja omaisuutemme.
When it comes to us in floods, water is a force of nature, endangering our health, the environment, infrastructure and our property.
FinnishAsiakirjassa todetaan myös erittäin selvästi, että globalisaatio ei ole jokin vastaansanomaton ulkoinen luonnonvoima, jota EU voi vain katsella passiivisena sivusta.
The paper also states very clearly that globalisation is not some irresistible external force of nature, with the EU as a passive bystander.

Other dictionary words

Finnish
  • luonnonvoima

Search for more words in the English-Japanese dictionary.