"luonnostelu" English translation

FI

"luonnostelu" in English

FI luonnostelu
volume_up
{noun}

luonnostelu

Context sentences for "luonnostelu" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishUuden perussopimuksen luonnostelu on meidän kaikkien etujen mukaista.
The drafting of a new Treaty is in the interests of all of us.
FinnishTämän tarkistuksen epätarkka luonnostelu ei salli niiden erityisten tilanteiden asianmukaista hallintaa, joita sen on tarkoitus säännellä.
The imprecise drafting of this amendment does not allow proper management of the specific situations which it aims to regulate.
FinnishKuten tiedätte, asia on ratkaistu parlamentin ja komission välisellä sopimuksella, eikä lainopillisten tekstien uudelleen luonnostelu ole enää tarpeen.
As you will know, this matter has since been settled by agreement between Parliament and the Commission and redrafting of the legal texts is not longer required.
FinnishToinen Serbiaa koskeva vaatimus on Kosovon vastaisten rajojen valvonta ja yhteistyö Eulexin kanssa sekä kolmanneksi kansallisen maahanmuuttostrategian luonnostelu.
The second condition for Serbia is the control of borders with Kosovo and cooperation with EULEX, and thirdly, the drafting of a national strategy on migration.
FinnishTiedän, että mietinnön nopea luonnostelu ja pohdinta on pitkälti Millerin innokkuuden ja kovan työn sekä myös hänen varjoesittelijänsä Harbourin ansiota.
I know that the speedy drafting and consideration of the report owes a great deal to the enthusiasm and hard work of Mr Miller, and indeed of his shadow rapporteur, Mr Harbour.