"luonteestaan" English translation

FI

"luonteestaan" in English

See the example sentences for the use of "luonteestaan" in context.

Context sentences for "luonteestaan" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishTeknisestä luonteestaan huolimatta asetus on kuitenkin EU:n kansalaisten kannalta äärimmäisen tärkeä.
Despite its technical nature, however, this regulation is hugely relevant for Europe's citizens.
FinnishEuroopan viimeinen diktaattori on jälleen kerran antanut tuskallisen muistutuksen uhkaavasta luonteestaan.
Once again, Europe’s last dictatorship has provided a painful reminder of its sinister nature.
FinnishKatson silti, että ne eivät ole menettäneet mitään luonteestaan ja viehätysvoimastaan Euroopan kansalaisia kohtaan.
Even so, however, I believe that they have not lost any of their character or their appeal to European citizens.
FinnishTilapäisestä luonteestaan huolimatta rahasto pitäisi säilyttää vähintään niin kauan, kuin se pystyy osoittamaan hyödyllisyytensä.
Despite its temporary nature, the fund should be maintained, at least for as long as it can prove its usefulness.
FinnishOlenkin kiitollinen siitä, että meillä on tänään mahdollisuus pysähtyä pohtimaan tätä prosessia, jota ei luonteestaan johtuen voida saattaa loppuun nopeasti.
I am therefore grateful to have the opportunity today to reflect on the state of progress in this process, which by the very nature of things cannot be completed overnight.

Other dictionary words

Finnish
  • luonteestaan

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Greek dictionary.