"luonteva" English translation

FI

"luonteva" in English

FI

luonteva {adjective}

volume_up
CHP:tä on edistettävä silloin, kun se on tehokas ja luonteva tapa tuottaa sähköä ja lämpöä.
CHP should be promoted, as it is an efficient and natural way to produce electricity and heat.
Afrikka on EU:lle toisaalta luonteva kumppani kansainvälisissä yhteyksissä ilmastonmuutoksen torjunnassa.
Besides, for the EU Africa is a natural partner in international contexts in the fight against climate change.
Tästä mielestäni löytyisi perusoikeuskirjalle varsin luonteva ulottuvuus, josta toistaiseksi ei ole puhuttu kovin paljon.
I think it would be natural for this to form part of the Charter and very little has been said about this so far.
Euroopan koulujärjestelmän on sen vuoksi heijasteltava tätä monikulttuurisuutta ja sallittava terve ja luonteva rinnakkaiselo.
Therefore, our European educational system needs to reflect this multicultural characteristic and allow a healthy and easy coexistence.

Context sentences for "luonteva" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishMielestäni Eurooppa-neuvoston huippukokous Laekenin julistuksineen oli oikeastaan erittäin luonteva jatke Belgian kuusi kuukautta kestäneelle puheenjohtajakaudelle.
In my view, the European Summit and the Laeken Declaration proved, in fact, to be a fitting sequel to the Belgian Presidency.
FinnishSe on järkevää ja kustannustehokasta, mutta ennen muuta sen pitäisi olla luonteva ajattelutapa kaikille, joiden mielestä naisten oikeudet ovat ihmisoikeuksia.
This is rational and costeffective, but more importantly it should be the obvious line of thinking for anyone who believes that women’s rights are human rights.