"mutka" English translation

FI

"mutka" in English

FI mutka
volume_up
{noun}

mutka (also: palkki, kytky, taivutus, kaarre)
volume_up
bend {noun}
mutka (also: kulma, kaarre, nurkka, kadunkulma)
volume_up
corner {noun}
mutka (also: kaari, kaarre, kurvi, käyrä)
volume_up
curve {noun}
mutka (also: taive)
mutka (also: taive)
mutka (also: vuoro, kohtaus, teko, muutos)
volume_up
turn {noun}
mutka (also: sorvaus, sorvaaminen)
volume_up
twist {noun}

Context sentences for "mutka" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishOma näkemykseni on se, että tässä on kuitenkin vielä yksi mutka matkassa.
However, there is still one fly in the ointment, as I see it.
FinnishMatkassa on kuitenkin vielä yksi mutka: direktiivi ei ole luonteeltaan erityisen sitova.
There is still, however, one fly in the ointment, and that is the relatively non-binding nature of this directive.
FinnishMutka matkassa on outo päätös troikan valinnasta tämän valmistelukunnan puheenjohtajistoksi.
The fly in the ointment is the curious decision on the choice of the troika for the praesidium of this Convention.
FinnishToinen mutka matkassa on vähäinen yhdentyminen Eurojustin kanssa, mihin huomio olisi pitänyt keskittää.
Another fly in the ointment is the poor integration with Eurojust, which should have been the focus of attention.
FinnishTämä tarkoittaa, että joka kerta, kun yritämme päästä hyvin mielin Strasbourgiin, tulee mutka matkaan.
That means that each time we try to make our way to Strasbourg, in good spirits, we stumble across yet another hitch.
FinnishMatkassa on kuitenkin merkittävä mutka.
However, there is a large shadow hanging over this instrument.
FinnishTodellinen mutka matkassa on kuitenkin se, ettei päätöksentekoprosessia ole onnistuttu tuomaan lähemmäksi kansalaisia.
A real fly in the ointment, however, is the lack of progress in bringing decision-making processes closer to the people.
FinnishMatkassa on kuitenkin yksi mutka.
There is a fly in the ointment, however.
FinnishMatkassa on vain yksi mutka:
FinnishMatkassa on kuitenkin edelleen yksi mutka: halusimme, että riippumattomat testauslaitokset sertifioivat lelut, jotta voimme myös olla todella varmoja.
However, there is still one fly in the ointment: we wanted certification of toys by independent testing institutes, so that we can also be really sure.
FinnishMeidän on varmistettava, että sovitut toimet pannaan todella täytäntöön, ja huomioon on otettava tietenkin myös matkassa oleva mutka, johon aiempi puhuja viittasi.
We shall have to ensure that the agreed measures are actually implemented, and of course there is that fly in the ointment to which the previous speaker referred.