FI

muunnos {noun}

volume_up
On yleisesti tunnettua, että virallinen katolinen kirkko ei ole sallittu vaan sen kansallisesti valvottu muunnos.
It is a matter of general knowledge that it is not the official Catholic Church that is allowed, but a nationally controlled variant.
muunnos (also: eranto, muuntelu)
Tämän päivän keskustelua varten esitetyt ehdotusluonnokset ovat arviointimekanismin muunnos.
The draft proposals submitted for debate today are a variation of an evaluation mechanism.

Context sentences for "muunnos" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

FinnishIlmaisu "" on myöhempi muunnos siitä, mitä Plinius tosiasiassa kirjoitti.
The expression '' is a later adaptation of what Pliny actually wrote.
FinnishTämän päivän keskustelua varten esitetyt ehdotusluonnokset ovat arviointimekanismin muunnos.
The draft proposals submitted for debate today are a variation of an evaluation mechanism.
FinnishUusi sopimus on vuoden 1984 sopimuksen tärkeä muunnos.
The new agreement is an important adjustment of the agreement of 1984.
FinnishIhmisten on tiedettävä, miten muunnos tehdään.
FinnishOn yleisesti tunnettua, että virallinen katolinen kirkko ei ole sallittu vaan sen kansallisesti valvottu muunnos.
It is a matter of general knowledge that it is not the official Catholic Church that is allowed, but a nationally controlled variant.
FinnishNäiden tarkistusten tarkoituksena on osoittaa, että vaikka herra Montin ehdotukset ovatkin hyviä, vihreä muunnos herra Montin ehdotuksista olisi parempi.
The aim of those amendments is to indicate that while Mr Monti's proposals would be good, a green version of Mr Monti's proposals would be better.